Nekretnine i pravo

Kako prenijeti nekretninu u vlasništvo udruge?
Kako prenijeti nekretninu u vlasništvo udruge?

Kako se udruga upisuje u vlasništvo nekretnine odnosno kako da nekretnine koje su u mom vlasništvu prebacim na udrugu?

Izgubili smo sud s osobom koja našu zemlju kosi bez našeg dopuštenja, što učiniti?
Izgubili smo sud s osobom koja našu zemlju kosi bez našeg dopuštenja, što učiniti?

Molim vas da mi objasnite zakon o mirnom posjedu. Suvlasnik sam zemlje koju zauzima treća osoba koja nema nikakve veze sa zemljom, samo je pokosi. U roku 30 dana nismo zvali policiju nego smo mu rekli da on nema pravo to raditi na tuđoj zemlji, međutim on nas tuži da ga ometamo u njegovom mirnom posjedu jer je on to zadnji pokosio. Gubimo sud jer nema veze što on nije ni vlasnik ni suvlasnik. Apsurd u hrvatskom zakonu kojeg mislim da nema niti u jednoj državi.

Može li banka skinuti fiducij s etaže koja je naknadno izgrađena?
Može li banka skinuti fiducij s etaže koja je naknadno izgrađena?

Može li banka dati brisovno očitovanje da se skine fiducij i da se fiducij prebaci samo na donju etažu koja je jedina postojala pri sklapanju ugovora s bankom (gornja etaža je izgrađena naknadno)? Banka je prethodno dala suglasnost na izgradnju kata kuće i na etažiranje iste.

Može li suvlasnik nekretnine prodati svoj dio bez suglasnosti ostalih suvlasnika?
Može li suvlasnik nekretnine prodati svoj dio bez suglasnosti ostalih suvlasnika?

Suvlasnik sam nekretnine s najvećim udjelom. Može li jedan od suvlasnika koji želi prodati svoj dio (dvorište) to učiniti bez mog pristanka?

Susjedni restoran ispušta dim i čađu i otvara nove prozore prema našoj kući, što da učinimo?
Susjedni restoran ispušta dim i čađu i otvara nove prozore prema našoj kući, što da učinimo?

Godinama se mučimo s susjedom, vlasnikom restorana u centru spomenički zaštićene jezgre jednog gradića. Do sada nas je smetao dim i čađa iz neispravno izvedenog dimnjaka u neposrednoj blizini naše kuće i dvorišta, a ove godine smo primijetili novootvoren, drugi prozor na međi s našom kuhinjom (prvi prozor je otvorio prije 12 godina, moj otac, tada vlasnik, nije reagirao). Otac je umro, a probleme smo naslijedili mi nasljednici. Mogu li ga prijaviti i tražiti zatvaranje prozora koji su izgrađeni na međi s našom nekretninom, 20 cm širokom prostoru između pečenjare i našeg zida kuhinje?

Mogu li prodati parcelu gdje sam vlasnik, ali ne i posjednik?
Mogu li prodati parcelu gdje sam vlasnik, ali ne i posjednik?

Imam parcelu na kojoj sam vlasnik, ali općina je upisana kao posjednik. Mogu li ja tu parcelu prodati?

Možemo li prodati nekretninu dobivenu temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju?
Možemo li prodati nekretninu dobivenu temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju?

Moj tetak (od pokojne očeve sestre muž) je državljanin Velike Britanije. Po tetinoj smrti je temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju naslijedio kuću koja je bila u tetinom vlasništvu i temeljem tog ugovora je po njenoj smrti upisan kao vlasnik. Sada bi on htio osigurati da tu nekretninu naslijedimo sestra i ja. Kada se sklopi i solemnizira ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, sestra i ja se upišemo kao vlasnice nekretnine i izvršimo poreznu obvezu, možemo li za njegovog života prodati nekretninu?

Susjeda kida bršljan koji prelazi na njenu stranu i baca ga u moje dvorište
Susjeda kida bršljan koji prelazi na njenu stranu i baca ga u moje dvorište

Molim Vas da mi pojasnite Zakon o vlasništvu, granje i korijenje, čl.105. Naime, radi se o tome da susjeda doslovno kida rukama moju živu ogradu (bršljan) sa svoje strane, a sve se nalazi u međi, i to isto potom divljački pobaca u moje dvorište. Smije li to što pokida pobacati u moje dvorište?

Kada fiducijarni vlasnik može tražiti ulazak u stvarni posjed?
Kada fiducijarni vlasnik može tražiti ulazak u stvarni posjed?

Može li fiducijarni vlasnik nekretnine tražiti da uđe u stvarni posjed te nekretnine nakon isteka ugovora po kome je stečeno fiducijsko vlasništvo? Ugovor nije ispoštovan.

Može li novi vlasnik stana prebaciti račune na sebe bez obzira na dugove bivšeg vlasnika?
Može li novi vlasnik stana prebaciti račune na sebe bez obzira na dugove bivšeg vlasnika?

Majka mi želi darovati stan na kojem nema upisa nikakvog tereta u ZK. No, majka ima dugovanja po režijskim osnovama i dosta ovrha na svoju mirovinu. Mogu li ja kao daroprimac u komunalnim firmama dobiti novi broj korisnika i nove uplatnice, a da ono za što terete majku ostane na nju i njezin OIB?