Kakav je postupak podjele suvlasništva kada se druga strana inati? Ne želi dogovor, kupnju, prodaju. Mislila sam da će se nakon ostavinskog postupka moći naći rješenje dogovorom,  ali to je nemoguće i to traje dugi niz godina. Vjerojatno sam kod ostavinske rasprave trebala zahtijevati striktnu podjelu ali radi mira nisam to napravila.


Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisuje da svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasničke zajednice kojoj više ne želi biti dio. Suvlasnička zajednica može se razvrgnuti sporazumom stranaka, a ukoliko sporazum nije moguć tada se razvrgnuće može provesti sudskim putem.

Razvrgnuće je moguće na tri načina, geometrijskom diobom, ukoliko je moguće provesti potrebnu diobu postojećih parcela na više njih kako bi svaki od suvlasnika postao samostalni vlasnik. Zatim etažiranjem, ako se radi o građevini koju je moguće podjieliti na više samostalnih uporabnih cijelina (npr. Podjela kuće na dva ili više stanova), te civilnom diobom, odnosno prodajom nekretnina putem javne dražbe.