Prije godinu dana smo kupili stan na moru u kući s 3 vlasnika. Mi smo u potkrovlju (3. kat). Sve nedostatke smo prije kupnje vidjeli i nismo imali primjedbi. Nažalost, u 6. mjesecu 2023. padala je jaka kiša i krov je počeo prokišnjavati, ali samo na terasi, u stanu još ne. Napravili smo snimanje krova i u jako je lošem stanju.  Prilikom kupnje, priznajem, nismo pogledali u kakvom stanju je krov, a mislim da su prodavatelji znali. Je li tu riječ o prikrivenom nedostatku? Možemo li godinu nakon kupnje tražiti od prodavatelja neku odštetu, jer ćemo krov nužno zamjeniti?

 

Pitanje materijalnih nedostataka predmeta kupoprodaje, vidljivih ili skrivenih, regulirano je odredbama Zakona o obveznim odnosima. Sukladno članku 404. Zakona dužni ste prodavatelja obavijestiti o nedostatcima koje ste primijetili u roku od dva mjeseca  od kada ste ih otkrili. Prodavatelj odgovara za skrivene nedostatke koji se pojave unutar dvogodišnjeg roka od dana prijelaza rizika na kupca, odnosno predaje predmeta kupoprodaje kupcu. Ukoliko je prodavatelj u vrijeme kupoprodaje znao za nedostatak, tada odgovara i nakon proteka roka od dvije godine.

Prodavatelja možete obavijestiti preporučenom pošiljkom, brzojavom ili na neki drugi pouzdan način.

Kao kupac imate pravo zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka, zahtijevati od prodavatelja predaju druge stvari bez nedostatka, zahtijevati razmjerno sniženje cijene, izjaviti da raskidate ugovor. U svakom od tih slučajeva kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.

Ukoliko se prodavatelj ne očituje na vašu obavijest, u svakom slučaju biste se prije poduzimanja nekih konkretnih koraka trebali obratiti odvjetniku za stručnu pomoć te pokrenuti odgovarajuće postupke osiguranja dokaza odnosno po potrebi i parnični postupak.