Nekretnine i pravo

Može li se tražiti poništenje darovnog ugovora nakon prodaje darovane nekretnine?
Može li se tražiti poništenje darovnog ugovora nakon prodaje darovane nekretnine?

Otac je darovnim ugovorom darovao sestri polovicu kuće 18.05.2015. godine. Drugu polovicu kuće je majka darovala meni. Prošle godine kupila sam od sestre njezinu polovicu darovane kuće te sam sada jedini vlasnik kuće. U kući živi otac s kojim su narušeni odnosi već 2-3 godine. Može li otac zatražiti pobijanje darovnog ugovora prema sestri i koje su posljedice moje kupnje polovice nekretnine od sestre?

Možemo li sin i ja dosjelošću steći vlasništvo nad parcelom koju održavamo?
Možemo li sin i ja dosjelošću steći vlasništvo nad parcelom koju održavamo?

Već 28 godina otac i ja održavamo parcelu kojoj nismo vlasnici. Prijašnji vlasnici u tom razdoblju nikad nisu bili tamo i u međuvremenu su umrli, no u katastru su još upisani kao vlasnici. Novi ne žele to prodati, a ne dolaze uopće na tu livadu. Imam li pravo dosjelošću na parcelu i kome da se obratim da se to sredi?

Postoji li rok za upis vlasništva u zemljišne knjige?
Postoji li rok za upis vlasništva u zemljišne knjige?

Postoji li rok za upis prava vlasništva u zemljišne knjige? Naime, jedna od sunasljednica u ostavinskom postupku se pojavila s darovnicom starom pet godina koju nije prijavila ni na poreznu upravu, niti je izvršila upis u zemljišne knjige za života ostavitelja. Oporuke nema.

Rođak obrađuje dio moje parcele, mogu li imati problema kod izdavanja građevinske dozvole?
Rođak obrađuje dio moje parcele, mogu li imati problema kod izdavanja građevinske dozvole?

Planiram ishodovanje građevinske dozvole na parceli koja prema prostornom planu zadovoljava sve uvjete za gradnju koju želim ostvariti. Vlasnik sam nekretnine 1/1, isto tako sam upisan i kao posjednik nekretnine u katastru. Međutim, jedan dio navedene parcele obrađuje rođak (iz nekog razloga nije mu to do sada priječeno). Može li mi on eventualno predstavljati smetnju u ishodovanju pravomoćne građevinske dozvole, odnosno da li njegova eventualna žalba može rezultirati neizdavanjem dozvole?

Moram li dopustiti izvođenje radova na dimnjaku u svom stanu?
Moram li dopustiti izvođenje radova na dimnjaku u svom stanu?

Radi sanacije dimnjaka u zgradi kojeg koristi susjedni stan,upravitelj traži da dozvolim radove u svom stanu. Moram li to dozvoliti ako postoji drugo rješenje, na primjer izrada novog dimnjaka? U slučaju radova u mom stanu, na koju sve naknadu štete imam pravo ,tko vrši izračun iste i tko mi treba unaprijed dati pismenu garanciju za naknadu?

Susjeda je zatražila prestanak korištenja puta do moje kuće, što da učinim?
Susjeda je zatražila prestanak korištenja puta do moje kuće, što da učinim?

Put sam nesmetano koristio sve do prošle godine kada je nasljednica parcele koja je preprodana sudskim putem zatražila prestanak korištenja puta. Napominjem, radi se o parceli koja je formirana nakon što je mojoj majci vraćen dio novca i gdje sam svojim sredstvima uz suglasnost sada pokojnih roditelja nasljednice betonirao putni prilaz. Nemam alternativnog prolaza vozilom do glavnog puta, a da nemam pismenu obavijest prvog vlasnika ne vjerujem da bih se upuštao u gradnju. Koja su moja prava?

Suvlasnik tuži drugog suvlasnika zbog smetanja posjeda
Suvlasnik tuži drugog suvlasnika zbog smetanja posjeda

Suvlasnik je na dijelu suvlasničke nekretnine koji smo mi inače koristili posadio povrće dio kojeg je moj nećak počupao. Suvlasnik je tužbom zatražio zaštitu posjeda navodeći da je posjednik nekretnine i da je zasmetan u zadnjem mirnom posjedu svoje nekretnine. Je li trebao naglasiti da je u mirnom posjedu dijela nekretnine i označiti kojeg dijela?

Suvlasnici provalili u kuću u kojoj drugi suvlasnik ima pravo doživotnog uživanja
Suvlasnici provalili u kuću u kojoj drugi suvlasnik ima pravo doživotnog uživanja

Mogu li suvlasnici protivno volji drugog suvlasnika nasilno provaliti u kuću, promijeniti brave i onemogućiti mu ulazak u određene dijelove kuće u kojoj su i dalje pokretnine i osobne stvari?

Mogu li prodati svoj dio nekretnine ako je na drugom suvlasničkom dijelu zabilježba?
Mogu li prodati svoj dio nekretnine ako je na drugom suvlasničkom dijelu zabilježba?

Nekretnina (obiteljska kuća s okućnicom) je u suvlasništvu tri osobe u dijelovima 1/2, 1/4, 1/4. Na dijelu jednog od suvlasnika (1/4), vjerovnik (porezna uprava) je stavio zabilježbu. Može li netko od drugih suvlasnika prodati svoj (neopterećeni) dio unatoč toj zabilježbi?

Kako prenijeti nekretninu u vlasništvo udruge?
Kako prenijeti nekretninu u vlasništvo udruge?

Kako se udruga upisuje u vlasništvo nekretnine odnosno kako da nekretnine koje su u mom vlasništvu prebacim na udrugu?