Nekretnine i pravo

Trebamo li supruga i ja suglasnost ostalih suvlasnika za zamjenu dijelova nekretnina?

20.01.2017.

Supruga i ja bismo tražili sporazumnu rastavu braka, a imovinu bi podijelili tako da ženi prepustim moj dio stana, a ona bi meni svoju 1/4 u drugoj nekretnini koju dijelimo na pola s mojim bratom (gdje i ja imam 1/4). Nije nam važno precizno financijski da dokazujemo vrijednosti, suglasni smo s udjelima. Trebamo li suglasnost mog brata?

Nekretnine i pravo

Smije li u stanu gdje sam suvlasnik netko živjeti bez moje suglasnosti?

23.11.2016.

Suvlasnica sam nekretnine u 1/6 dijela, dok su dvije sestre suvlasnice u 5/6 dijela. Majka ima doživotno uživanje i živi u navedenoj nekretnini. Prije 2 mjeseca jedna sestra je sa suprugom doselila kod majke i sad i oni žive u kući. Za sestru znam da ima pravo budući je suvlasnica. Smije li njen suprug živjeti tamo bez moje suglasnosti? Inače nisam u kontaktu s majkom i s tom sestrom niti odlazim tamo. Smiju li treće osobe dolaziti u posjet, npr. njihovi prijatelji?

Nekretnine i pravo

Mora li najmodavac prijaviti boravak stanara?

29.06.2016.

Ima li najmodavac zakonsku obvezu (uz ugovor) prijaviti boravak stanara nadležnoj državnoj službi na adresi na kojoj je stan unajmljen, kako bi stanar dobio dozvolu privremenog boravka u gradu u kojem je unajmio stan?

Nekretnine i pravo

Može li se darovni ugovor poništiti i napraviti novi?

24.06.2016.

Zbog neznanja sam zakasnio zatražiti upis u zemljišne knjige u roku od 60 dana, što za sobom vuće peterostruki iznos koji moram platiti u gruntovnici. Može li se darovni ugovor poništiti i napraviti novi?

Nekretnine i pravo

Odbijen nam je zahtjev za otkup stana zbog dugova, što dalje?

26.05.2016.

Prije 6 godina, suprug, koji je djelatna vojna osoba, potpisao je s MORH-om ugovor o najmu stana u Gospiću. Stan nije imao uvjete da bi se u njemu moglo živjeti. Račun za električnu energiju nije bio podmiren i prilikom ulaska u stan struja je bila isključena. Suprug nikada nije stanovao u stanu niti ga je koristio. Podnijeli smo zahtjev za otkup stana, međutim, zahtjev je odbijen jer je utvrđeno da stan nije korišten. Isto tako, kao najmoprimac suprug je imao obvezu plaćanja režija, koju nije izvršavao jer nije bio u mogućnosti koristiti stan. U nekoliko navrata ovršnim postupkom mu je naplaćen račun za vodu. Ako je na korištenje dobio stan koji je imao dugove prijašnjeg korisnika i stan nije zbog toga bilo moguće koristiti, je li moj suprug obavezan podmiriti troškove režija i najma stana?

Nekretnine i pravo

Može li se cesta proglasiti nerazvrstanom bez obeštećenja vlasnika?

22.05.2016.

Može li se ulica kojoj sam ja vlasnik proglasiti nerazvrstanom cestom bez naknade i obeštećenja? Ulica je iz 1995. godine i njome se služi 7-8 kuća. U općini kažu da po novom zakonu o cestama mogu to uzeti bez obeštećenja vlasnika. Je li to istina i imam li nekakva prava?

Nekretnine i pravo

Nećakinja oteže postupak razvrgnuća suvlasništva kuće, što mi je činiti?

15.03.2016.

Nakon smrti roditelja, poslao sam zahtjev za vanparnično razvrgnuće suvlasništva kuće, gdje sam ja vlasnik 7/24, a nećakinja 17/24, jer se nismo mogli dogovoriti oko isplate. Prije dvije godine sud na Krku je odredio vještaka koji se nikad nije javio, pa sam poslao požurnicu. Tek sada je sud javio da se obustavlja vanparnični postupak jer protustranka osporava moj udio i poziva protustranku da pokrene parnični postupak. Od tada su prošla dva mjeseca i nećakinja oteže, pa me zanima što mi je raditi ako ona i dalje uživa u kući i ne misli pokretati parnicu?