Nekretnine i pravo

Kako da se upišem kao suvlasnik nekretnine na kojoj je banka fiducijarni vlasnik?
Kako da se upišem kao suvlasnik nekretnine na kojoj je banka fiducijarni vlasnik?

Htjela sam vratiti ostatak duga, ali mi je rečeno da mi ni to ne pomaže, nego tek kad bivši suprug zatraži brisanje, što on odužuje, jer mu je to u interesu. Osim mog dijela kuće, duguje mi i alimentaciju, za koju postoji ovrha. Postoji li mogućnost da uz pomoć zakona zatražim brisanje ako on to ne uradi?

Mogu li se upisati na nekretninu gdje sam suvlasnik i o kojoj se jedini brinem?
Mogu li se upisati na nekretninu gdje sam suvlasnik i o kojoj se jedini brinem?

Jedan sam od 7 suvlasnika kuće i oranice i jedini se brinem o tome. Tri suvlasnika su umrla, jedan čak prije 30 godina, a nitko od njegovih nasljednika (oni žive u Australiji) se nije očitovo po tom pitanju. Imam li pravo na upis suvlasništva na njihov dio budući da se o kući i oranici brinem 30 godina otkad je umro prvi suvlasnik?

Što ako se ne slažem s prodajom nekretnine na javnoj dražbi?
Što ako se ne slažem s prodajom nekretnine na javnoj dražbi?

Kakva prava ima suvlasnik koji ne želi prodavati i ne slaže se s odlukom da nekretnina ide na dražbu jer dioba nije bila moguća?

Želim izbrisati uknjižbu s nekretnine
Želim izbrisati uknjižbu s nekretnine

Na mojoj nekretnini temeljem diobnog ugovora iz 1971. godine uknjiženo je pravo korištenja vode u korist dviju susjednih parcela uz obavezu održavanja cisterne.To pravo nisu nikad niti koristili niti održavali cisternu. Kasnije 1985. godine zaseok je dobio vodovod i sada nema niti potrebe za korištenjem cisterne koja je u međuvremenu postala derutna i neupotrebljiva. Međutim, još uvijek postoji uknjižba prava. Napominjem da odnosi sa susjedima nisu sjajni. Što bih mogla učiniti da se uknjižba izbriše?

Kuća koja mi je darovana je u ruševnom stanju, kako da platim manje poreza na nju?
Kuća koja mi je darovana je u ruševnom stanju, kako da platim manje poreza na nju?

Stric mi je darovao zemljište i kuću (kuća je na tom zemljištu). S obzirom da na to plaćam porez, trebam li u darovnom ugovoru navesti da je kuća ruševna (nije useljiva, nema kupaonicu, samo par soba). Jer kada se navede kvadratura zemljišta i kuće, moglo bi se zaključiti da ima veliku vrijednost, ali u stvarnosti nema. Uzima li se u obzir vrijednost navedena u ugovoru ili u poreznoj to određuju sami?

Kako saznati tko su nasljednici nekretnine?
Kako saznati tko su nasljednici nekretnine?

Kako mogu saznati tko je nasljednik neke nekretnine? Kupili bismo stan u zgradi, no vlasnica koja je umrla nije se nikad udavala te nije imala djecu. Nagađa se da ima nećake koji su naslijedili stan. Postoji li neki način kako se može doći do njihovih podataka (ako se još nisu upisali na nekretninu kao vlasnici)?

Kako razvrgnuti suvlasničku zajednicu kada postoji 40 vlasnika na nekretnini?
Kako razvrgnuti suvlasničku zajednicu kada postoji 40 vlasnika na nekretnini?

Koji je postupak potrebno pokrenuti u situaciji kada u z.k. ulošku s 102 čestice i 40 vlasnika s različitim udjelima želim izdvojiti svoj dio? Mnogi suvlasnici su pokojni i nepoznati su mi njihovi nasljednici. Ostaju li njihovi udjeli neriješeni ili mogu preći u moje vlasništvo?

Trebamo li supruga i ja suglasnost ostalih suvlasnika za zamjenu dijelova nekretnina?
Trebamo li supruga i ja suglasnost ostalih suvlasnika za zamjenu dijelova nekretnina?

Supruga i ja bismo tražili sporazumnu rastavu braka, a imovinu bi podijelili tako da ženi prepustim moj dio stana, a ona bi meni svoju 1/4 u drugoj nekretnini koju dijelimo na pola s mojim bratom (gdje i ja imam 1/4). Nije nam važno precizno financijski da dokazujemo vrijednosti, suglasni smo s udjelima. Trebamo li suglasnost mog brata?

Kako otkazati punomoć za raspolaganje nekretninama?
Kako otkazati punomoć za raspolaganje nekretninama?

Dao sam punomoć kod javnog bilježnika jednoj osobi u vezi raspolaganja nekim nekretninama. Na koji način ju mogu poništiti?

Smije li u stanu gdje sam suvlasnik netko živjeti bez moje suglasnosti?
Smije li u stanu gdje sam suvlasnik netko živjeti bez moje suglasnosti?

Suvlasnica sam nekretnine u 1/6 dijela, dok su dvije sestre suvlasnice u 5/6 dijela. Majka ima doživotno uživanje i živi u navedenoj nekretnini. Prije 2 mjeseca jedna sestra je sa suprugom doselila kod majke i sad i oni žive u kući. Za sestru znam da ima pravo budući je suvlasnica. Smije li njen suprug živjeti tamo bez moje suglasnosti? Inače nisam u kontaktu s majkom i s tom sestrom niti odlazim tamo. Smiju li treće osobe dolaziti u posjet, npr. njihovi prijatelji?