Nekretnine i pravo

Smije li u stanu gdje sam suvlasnik netko živjeti bez moje suglasnosti?
Smije li u stanu gdje sam suvlasnik netko živjeti bez moje suglasnosti?

Suvlasnica sam nekretnine u 1/6 dijela, dok su dvije sestre suvlasnice u 5/6 dijela. Majka ima doživotno uživanje i živi u navedenoj nekretnini. Prije 2 mjeseca jedna sestra je sa suprugom doselila kod majke i sad i oni žive u kući. Za sestru znam da ima pravo budući je suvlasnica. Smije li njen suprug živjeti tamo bez moje suglasnosti? Inače nisam u kontaktu s majkom i s tom sestrom niti odlazim tamo. Smiju li treće osobe dolaziti u posjet, npr. njihovi prijatelji?

Kolika mora biti udaljenost od međe za sadnju voćaka?
Kolika mora biti udaljenost od međe za sadnju voćaka?

Koliko zakonski moram biti udaljen od međe da bih sadio voćke?

Trebam li odjaviti prebivalište kod odlaska iz Hrvatske kako bih prijavila podstanara?
Trebam li odjaviti prebivalište kod odlaska iz Hrvatske kako bih prijavila podstanara?

Selim se u drugu državu na dulje od godine dana te bih iznajmljivala stan kojem sam vlasnik. Trebam li se odjaviti s tog prebivališta kako bih mogla prijaviti budućeg podstanara u stanu?

Mora li najmodavac prijaviti boravak stanara?
Mora li najmodavac prijaviti boravak stanara?

Ima li najmodavac zakonsku obvezu (uz ugovor) prijaviti boravak stanara nadležnoj državnoj službi na adresi na kojoj je stan unajmljen, kako bi stanar dobio dozvolu privremenog boravka u gradu u kojem je unajmio stan?

Može li se darovni ugovor poništiti i napraviti novi?
Može li se darovni ugovor poništiti i napraviti novi?

Zbog neznanja sam zakasnio zatražiti upis u zemljišne knjige u roku od 60 dana, što za sobom vuće peterostruki iznos koji moram platiti u gruntovnici. Može li se darovni ugovor poništiti i napraviti novi?

Odbijen nam je zahtjev za otkup stana zbog dugova, što dalje?
Odbijen nam je zahtjev za otkup stana zbog dugova, što dalje?

Prije 6 godina, suprug, koji je djelatna vojna osoba, potpisao je s MORH-om ugovor o najmu stana u Gospiću. Stan nije imao uvjete da bi se u njemu moglo živjeti. Račun za električnu energiju nije bio podmiren i prilikom ulaska u stan struja je bila isključena. Suprug nikada nije stanovao u stanu niti ga je koristio. Podnijeli smo zahtjev za otkup stana, međutim, zahtjev je odbijen jer je utvrđeno da stan nije korišten. Isto tako, kao najmoprimac suprug je imao obvezu plaćanja režija, koju nije izvršavao jer nije bio u mogućnosti koristiti stan. U nekoliko navrata ovršnim postupkom mu je naplaćen račun za vodu. Ako je na korištenje dobio stan koji je imao dugove prijašnjeg korisnika i stan nije zbog toga bilo moguće koristiti, je li moj suprug obavezan podmiriti troškove režija i najma stana?

Može li se cesta proglasiti nerazvrstanom bez obeštećenja vlasnika?
Može li se cesta proglasiti nerazvrstanom bez obeštećenja vlasnika?

Može li se ulica kojoj sam ja vlasnik proglasiti nerazvrstanom cestom bez naknade i obeštećenja? Ulica je iz 1995. godine i njome se služi 7-8 kuća. U općini kažu da po novom zakonu o cestama mogu to uzeti bez obeštećenja vlasnika. Je li to istina i imam li nekakva prava?

Nećakinja oteže postupak razvrgnuća suvlasništva kuće, što mi je činiti?
Nećakinja oteže postupak razvrgnuća suvlasništva kuće, što mi je činiti?

Nakon smrti roditelja, poslao sam zahtjev za vanparnično razvrgnuće suvlasništva kuće, gdje sam ja vlasnik 7/24, a nećakinja 17/24, jer se nismo mogli dogovoriti oko isplate. Prije dvije godine sud na Krku je odredio vještaka koji se nikad nije javio, pa sam poslao požurnicu. Tek sada je sud javio da se obustavlja vanparnični postupak jer protustranka osporava moj udio i poziva protustranku da pokrene parnični postupak. Od tada su prošla dva mjeseca i nećakinja oteže, pa me zanima što mi je raditi ako ona i dalje uživa u kući i ne misli pokretati parnicu?

Kako da uklonim susjedov zid izgrađen na mojoj parceli?
Kako da uklonim susjedov zid izgrađen na mojoj parceli?

Susjed je izgradio betonski zid na mojoj parceli bez građevinske dozvole i moje suglasnosti. Tražio sam da građevinska inspekcija utvrdi okolnosti. Nakon uviđaja donijeli su rješenje o rušenju. Od tada su prošle 3 godine, a zid nije srušen. Više puta sam usmeno i pismeno tražio izvršenje od nadležnih. Što da dalje poduzmem da uklonim zid iz mojeg dvorišta?

Mogu li ugovorne strane kod najma stana biti osobe iz tazbinskog srodstva?
Mogu li ugovorne strane kod najma stana biti osobe iz tazbinskog srodstva?

Mogu li ugovorne strane kod najma stana biti osobe iz tazbinskog srodstva (npr. snaha najmoprimac, svekar najmodavac), a da i dalje svi u istome stanuju?