Stan koji koristimo je u vlasništvu države i mama je dobila ponudu za otkup stana. Mogu li ja kao njena kćer otkupiti stan s obzirom da je ona kreditno nesposobna s obzirom na godine?


Ponuda koju je vaša majka dobila odnosi se na nju i Republika Hrvatska ju je dala obzirom na činjenice i dokaze koje se odnose na vašu majku, a ne na vas, pa je lako moguće da u slučaju da ste vi osoba koja postaje vlasnik stana ni uvjeti prodaje ne bi bili isti. Ono što svakako trebate razmotriti i provjeriti kod banaka je da li je moguće zaključiti ugovor o kreditu za kupnju navedenog stana na način da i vi majka budete stranke ugovora o kreditu, kao sudužnici, ili na neki drugi način osigurati potrebno financiranje koje će vama omogućiti da u majčino ime izvršite isplatu.