Moj otac je naslijedio zemlju na Pašmanu od prabake. Majka, brat i ja smo naslijedili od pokojnog oca svatko trećinu toga zemljišta. Imamo rješenje iz ostavinskog postupka. Što treba dalje raditi? Pogledao sam preko e-katastra, zemljište se još vodi na prabaku.


Ukoliko raspolažete rješenjima o nasljeđivanju iza svojih pravnih prednika, prabake i oca, iz kojih proizlazi pravni slijed do vas, tada je potrebno da ista, uz klauzulu pravomoćnosti i ovršnosti, priložite prijedlogu za uknjižbu prava vlasništva i takav prijedlog dostavite nadležnom Općinskom sudu na provedbu u zemljišnim knjigama.