Prije 3 godine kupila sam nekretninu. Kod potpisivanja kupoprodajnog ugovora prodavatelj je potpisao i ovjerio kod javnog bilježnika dozvolu da možemo koristiti prolaz (stepenice) koje su u njegovu vlasništvu. Međutim, otprilike u isto vrijeme vlasnikova sestra prodaje svoju etažu (naš prodavatelj ostaje u svojoj) i sad nam novi vlasnik brani prolaz tim stepenicama. Što možemo učiniti?

 

U vašoj situaciji bi najprije trebalo utvrditi kako je u zemljišnim knjigama provedeno etažiranje, zatim predstavlja li stepenište koje spominjete zajedničke dijelove zgrade koje imaju pravo koristiti vlasnici svih stanova ili predmetno stepenište predstavlja posebno vlasništvo nekog od vlasnika stanova odnosno je li kao pripadak povezano uz vlasništvo posebnog dijela nekretnine.

Moguće su različite situacije, ako predmetno stepenište predstavlja zajedničke dijelove zgrade (kuće) u tom slučaju vam nitko nema pravo braniti korištenje stepenica i zaštitu možete potražiti sudskim putem.

Ukoliko je osoba koja je vama prodavala vašu etažu bila vlasnik cijele nekretnine i kroz ugovor je ustanovljeno pravo prolaska u vašu korist ili povezano s vašom nekretninom, tada vam treća osoba kojoj nije preneseno pravo vlasništva nad tim stepeništem ne može zabraniti korištenje istoga i opet zaštitu možete zatražiti sudskim putem, a trebalo bi provjeriti možete li svoje pravo korištenja stepeništa uknjižiti u zemljišnim knjigama, ovisno o tome kakav je sadržaj ugovora na koji se pozivate.

Treća opcija je da kod prodaje vaše etaže prodavatelj nije imao prava na predmetnom stepeništu i nije vam niti mogao dopustiti korištenje istih u kojem slučaju vam preostaje jedino razmatarti postupak protiv prodavatelja radi naknade štete koju ste pretrpili.