Potpisao sam kupoprodajni ugovor o prodaji nekretnine, kao prodavatelj naveden sam samo ja i vrijednost mog suvlasničkog udjela 1/10 – 11.000 €. U ugovoru je umjesto mene kao prodavatelja na mjestu potpisa stajalo ime drugog suvlasnika s istim udjelom kao ja koji je već isplaćen od kupca kao i većina suvlasnika i većim iznosom. Po uputi odvjetnika isprintao sam novi ugovor, promijenio ime prodavatelja u svoje, potpisao i ovjerio potpis kod javnog bilježnika s ugovorenom cijenom. Kupac je trebao potpisati ugovor i ovjeriti svoj potpis kod javnog bilježnika, no ustanovio je da je iznos iz ugovora previsok. Napisao je rukom izjavu u kojoj je na iznos 11.000 € koji je već isplatio tom drugom suvlasniku dodao 5.000 €, zbrojio iznos, dobio 16.000 € i podijelio na dva. Izjavu je potpisao kupac, taj drugi suvlasnik (ima moju punomoć samo za isplatu, ali 11.000 €) i jedan svjedok. Je li u redu da u ugovoru ne piše ukupna kupoprodajna cijena i raspodjela po svim suvlasnicima? Mogu li poništiti svoju ovjeru potpisa na ugovoru kod javnog bilježnika jer iznos nije točan?
Svaki suvlasnik slobodno raspolaže svojim suvlasničkim dijelom i svaki suvlasnik može samostalno pregovarati o cijeni i uvjetima pod kojima prodaje svoj suvlasnički udio. Nije potrebno da svi suvlasnici budu u jednom ugovoru baš kao što nije potrebno niti da u ugovoru bilo kojeg od suvlasnika piše cijena koju je ugovorio neki drugi suvlasnik. 

Bitni sastojci ugovora o kupoprodaji nekretnine su stranke ugovora, predmet ugovora i cijena. Članak 384. Zakona o obveznim odnosima propisuje da kada cijena nije određena niti ugovor sadrži dovoljno podataka iz kojih bi se ona mogla odrediti, takav ugovor nema pravni učinak. Dakle, ako je kupac samoinicijativno mijenjao cijenu, jasno je da je niste ugovorili i da takav ugovor ne može imati učinka. Koje je daljnje korake potrebno poduzeti ovisi o više stvari, primjerice, da li se kupac temeljem takvog ugovora može uknjižiti odnosno sadrži li ugovor tabularnu izjavu itd. Moj savjet je da svakako s dokumentacijom koju posjedujete dogovorite termin kod odvjetnika po svom izboru radi ugovaranja daljnjih koraka.