Kako se knjiži vanknjižno vlasništvo dobiveno po nasljeđivanju? Koji je postupak uknjižbe i trebam li za to uzeti odvjetnika. U katastru je navedena moja baka od koje sam to naslijedila, a u gruntovnici je neko drugi uknjižen?

 
Evidencija Državne geodetske uprave, odnosno pojedinih područnih ureda za katastar, nije dokaz o vlasništvu nad nekom nekretninom, zato su iste nekretnine i navedene kao izvanknjižno vlasništvo u rješenju o nasljeđivanju. Evidencija vlasnika nekretnina vodi se u zemljišnim knjigama kod zemljišnoknjižnih odjela nadležnih općinskih sudova (tzv. gruntovnica). Temeljem rješenja o nasljeđivanju koje opisujete ne možete provesti upis prava vlasništva u zemljišnim knjigama. Ukoliko se smatrate vlasnikom tih nekretnina i smatrate da je i vaš pravni prednik bio vlasnik istih nekretnina, tada trebate kod nadležnog suda pokrenuti odgovarajući postupak (pojedinačni ispravni postupak, parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva). Koji postupak valja pokrenuti ovisi o dokumentaciji kojom raspolažete kao i drugim činjenicama pa je najbolje da se posavjetujete s odvjetnikom u vezi daljnjih koraka.