Moj otac i njegov brat su po ostavinskoj raspravi prije nekoliko godina dobili kuću po pola. Sad bi jedan brat ustupio drugu polovicu kuće bratu. S obzirom da to nije učinio na ostavinskoj raspravi, hoće li onaj kome pripadne cijela kuća morati platit porez na taj dio kuće koji mu je ustupljen od brata?


Porezna oslobođenja propisana Zakonom o porezu na promet nekretnina ne propisuju oslobođenje od istog poreza za slučaj koji opisujete. Članak 13. stavak 1. točka 8. propisuje oslobođenje za slučaj razvrgnuća suvlasničke zajednice bez obzira na omjere suvlasništva prije i nakon razvrgnuća, no kod vas se ne radi o razvrgnuću već o prijenosu suvlasničkog dijela jedne osobe na drugu kojom stjecatelj postaje isključivi vlasnik nekretnine pa se ova odredba ne primjenjuje.