Prije nekoliko godina dala sam komunalnom poduzeću  pisanu suglasnost  da se susjeda može priključiti na moju kanalizaciju. Susjeda je umrla prije 3 godine, kuća ima nove vlasnike. Sada želim povući tu suglasnost. Suglasnost je glasila isključivo na ime pokojne susjede. U međuvremenu sam i ja prenijela vlasništvo nekretnine na mojeg sina, ali još nismo izvršili izmjene u institucijama, računi stižu na moje ime. Mogu li ja ili eventualno moj sin zatražiti opoziv te suglasnosti? Suglasnost nigdje nije bila ovjerena, služila je samo komunalnom poduzeću.  

 

Kanalizacijski priključak se, u pravilu, izvodi za građevine koje su izgrađene na nekretnini koja graniči s nekretninom na kojoj je izgrađen sustav javne odvodnje. Vlasništvo je isporučitelja vodnih usluga koji ga i izvodi, dok korisnik snosi stvarne troškove za njegovo izvođenje. Pod izvođenjem podrazumijeva se izvođenje građevinskih i monterskih radova, kao i dobava materijala za izvedbu priključka.

U vašem slučaju radi se o zajedničkom priključku za dvije građevine, naprije je bila priključena vaša, a kasnije, u skladu s vašom suglasnošću, je priključena i građevina od susjede na isti priključak. Ovakve suglasnosti daju se za građevine (nekretnine), a ne za osobe, jer građevine se priključuju na kanalizacijski susutav. Moguće je razdvajanje takvoga priključka temeljem zahtjeva koji se podnosi nadležnom komunalnom društvu, a troškove snosi vlasnik one građevine koja se odvaja s postojećeg priključka.

Vašom suglasnošću i spajanjem susjedne građevine na kanalizacijski priključak zapravo je došlo do zasnivanja stvarne služnosti u korist susjedne građevine premda ista nije upisana u zemljišne knjige ili neki drugi upisnik. Jednostrani opoziv takve služnosti koja se redovno konzumira moguć je jedino na način da se vlasnik građevine odrekne iste i odvoji svoj priključak ili da sudskim putem zatražite ukidanje iste. Jednostrana radnja kojom biste onemogućili daljnje korištenje prava služnosti vrlo vjerojatno neće biti dopuštena od komunalnog društva, a čak kada bi i bila, vlasnik susjedne građevine svoja prava bi mogao zaštiti sudskim putem.