Može li se na kuću kupljenu na kredit (još treba plaćati kredit 15 godina), staviti doživotno uzdržavanje? Može li se upisati u vlasnički list takva vrsta ugovora na predmetnu nekretninu iako je teret od banke upisan (hipoteka). Naravno, ako se preuzme plaćanje kredita u slučaju smrti primatelja uzdržavanja.


Činjenica postojanja uknjiženog založnog prava (hipoteka) u korist banke ne predstavlja zakonsku prepreku za raspolaganje vlasništvom nekretnine u smislu zaključenja ugovora o doživotnom uzdržavanju i njegove zabilježbe u zemljišne knjige, jer do prijenosa prava vlasništva dolazi u trenutku smrti uzdržavanje osobe, odnosno zaključenja ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, u kojem slučaju do prijenosa prava vlasništva odmah kod zaključenja ugovora. Moguća je jedino situacija da je ugovorom o kreditu koji je zaključen s bankom ugovoreno da je potrebna suglasnost banke za takvu vrstu raspolaganja.