Stanari su većinom dogovorili obnovu krova. U gabaritima zgrade nalazi se osam stanova plus dva u potkrovlju i dva poslovna prostora u prizemlju. Moj, treći poslovni prostor nalazi se izvan gabarita zgrade, ali pričuvu plaćam u sklopu zgrade. Moram li sudjelovati s uvećanom pričuvom u obnovi krovišta, iako se moj poslovni prostor ne nalazi pod krovom zgrade?


S obzirom kako ste situaciju opisali u svom pitanju, proizlazi da je vaš poslovni prostor jedan od posebnih dijelova (samostalna uporabna cjelina) na kojoj je uspostavljeno vaše vlasništvo tog posebnog dijela nekretnine uz koji je neodvojivo povezan odgovarajući suvlasnički dio cijele nekretnine (zgrada i vaš poslovni prostor). Način na koji izvršavate ovlasti glede cijele nekretnine uređen je Međuvlasničkim ugovorom koji ste ili potpisali vi ili ste stupili na mjesto svog pravnog prednika koji ga je potpisao prije nego je vama prenio pravo vlasništva vašeg posebnog dijela (poslovnog prostora). Jedna od stvari koje se uređuju međuvlasničkim ugovorom je najčešće i visina pričuve, a zajednička pričuva je namjenski vezana imovina svih koji su suvlasnici nekretnine, namijenjena za pokriće troškova održavanja i poboljšanja nekretnine te za otplaćivanje zajma za pokriće tih troškova. Visinu troškova zajedničke pričuve utvrđuju suvlasnici, baš kao i poslove redovnog održavanja koje će provesti, a odluke se donose većinom glasova odgovarajućih suvlasničkih dijelova. Slijedom navedenog, svakako proizlazi da ste u obvezi plaćati uvećani iznos pričuve, bez obzir što se eventualno ne slažete s namjenom za koju će se sredstva iskoristiti.

Ukoliko pak nešto od mojih iznesenih zaključaka iz vašeg pitanja nije točno, tada je potrebno da prikupite vlasničko pravnu dokumentaciju vezanu za zgradu i svoj poslovni prostor (vlasničke listove), međuvlasnički ugovor i obratite se odvjetniku po svom izboru da bi detaljnije utvrdili okvire svojih prava i mogućnosti.