Kada se lokalna cesta smatra ulicom u naselju i tko može postaviti prometni znak na početku ulice? Mora li to biti potkrijepljeno nekim zakonskim aktom?


Cesta je svaka javna prometnica, ulice u naselju i nerazvrstane ceste na kojima se obavlja promet. Sukladno zakonu o cestama postoje javne ceste, autoceste, državne ceste, županijske ceste, lokalne ceste i nerazvrstane ceste. Odluku o razvrstavanju cesta donosi ministar nadležan za poslove prometa. Odgovor na pitanje tko je nadležan za postavljanje prometne signalizacije ovisi ne samo o vrsti ceste već i o tome gde bi se znak postavljao, odnosno da li bi se postavljao na raskrižju dvaju lokalnih cesta ili lokalne i županijske/državne ceste. Najprije bi trebalo utvrditi o kojoj se vrsti ceste i kojoj situaciji radi. Iz vašeg pitanja sklon sam zaključiti kako se radi o lokalnoj cesti, pa bi najuputnije bilo obratiti se Županijskoj upravi za ceste odnosno gradskom odjelu za komunalni sustav kako biste došli do traženih informacija.

Za postavljanje prometnih znakova ili druge vrste signalizacije potrebno je podnijeti zahtjev nadležnom tijelu u skladu sa Zakonom o cestama, odnosno ako se radi o već postavljenom znaku kod nadležnog tijela možete utvrditi kada je i na koji način donesena odluka o uređenju prometa i postavljanju prometne signalizacije.