Kontrolira li itko rad upravitelja zgrada i kome da se obratimo za isto? Već godinama postoji sumnja na nezakonito poslovanje upravitelja zajedno s predstavnikom stanara.

 

Sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, vi te svi ostali suvlasnici zgrade donosite odluku o tome tko će biti predstavnik stanara kao i s kojim ćete upraviteljem zaključiti ugovor o upravljanju kojim suvlasnici ovlašćuju upravitelja da u njihovo ime obavlja poslove o kojima su donijeli odluke.

Osim redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, upravitelj obavlja povremene i godišnje preglede nekretnine, utvrđuje visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik, organizira naplatu pričuve, raspolaže sredstvima koja vlasnici izdvajaju za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja, organizira osiguranje zgrade od rizika, uzima kredite radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade te zastupa suvlasnike pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja.

Upravitelj je dužan izraditi plan predviđenih poslova za održavanje, kao i predvidivih troškova i opterećenja u narednoj kalendarskoj godini (godišnji program) ili za višegodišnje razdoblje te to na prikladan način objaviti u zgradi najkasnije do isteka tekuće kalendarske godine. U obavljanju poslova upravitelj surađuje s predstavnikom stanara koji ne može donositi odluke umjesto suvlasnika, niti raspolagati sredstvima pričuve prema vlastitoj prosudbi.

Za svoj rad predstavnik i upravitelj odgovaraju suvlasnicima, a dužni su nadoknaditi štetu ako se dokaže da su krivi za njezin nastanak. Upravitelja i predstavnika stanara u svako doba mogu smijeniti suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova ako za to postoji važan razlog ili bez navođenja razloga kada im istekne mandat.

Ukoliko smatrate da su predstavnik stanara ili upravitelj u svom radu počinili neko kazneno djelo, tada njihovo postupanje trebate prijaviti nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu.