Stan koji je na suprugovo ime darovnim ugovorom je suprug dao meni, u zemljišnim knjigama je još na njegovo ime. Stan je u zgradi u kojoj se vrsi etažiranje i mi smo taj ugovor priložili i upravo se riješava pravnim putem. Mogu li povući taj naš darovni ugovor?  Kako da stan koji smo stekli u braku bude upisan na mene i supruga? Možemo li to napraviti kod bilježnika bez obzira što postoji pravovaljan  darovni ugovor?


Ugovor o darovanju koji spominjete u svom pitanju potrebno je izmijeniti samo u jednom u dijelu i to tako da zaključite Aneks ugovora kojim ćete utvrditi da vam suprug daruje 1/2 vlasništva stana, a ne cijeli stan.
Ako se radi o bračnoj stečevini, stanu koji je stečen radom ili sredstvima koja od rada potječu za vrijeme trajanja braka, u tom slučaju bi moj savjet bio da se Ugovor o darovanju raskine i zaključi Ugovor o podijeli stana kao bračne stečevine te da vam tim ugovorom suprug prenese 1/2 vlasništva stana. Na ovaj način izbjegavate potencijalne probleme s ostalim nasljednicima u slučaju suprugove smrti za vašeg života na puno učinkovitiji način nego Ugovorom o darovanju.