Dvadeset godina živim u vanbračnoj zajednici, od toga zadnjih deset sam i prijavljen na zajedničkoj adresi. Prije 19 godina zajednički smo sagradili obiteljsku kuću, koja je gruntovno upisana na ženu. Je li moguće da se ja upišem kao 50-postotni vlasnik (žena je suglasna), a bez plaćanja bilo kakvih poreznih ili drugih nameta?


Članak 11. st. 1. Obiteljskog zakona propisuje da se odredbe tog Zakona o učincima izvanbračne zajednice primjenjuju na životnu zajednicu neudane žene i neoženjenog muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka. Isti članak u st. 2. propisuje da se na izvanbračnu zajednicu primjenjuje taj Zakon i kad je riječ o imovinskim odnosima bračnih drugova, pa im se tako priznaje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kad nekretninu steknu nasljeđivanjem, darovanjem odnosno drugim načinom stjecanja bez naknade od izvanbračnog druga odnosno bivšega izvanbračnog druga u vezi s uređenjem imovinskih odnosa. 

Dakle, primjenjuje se oslobođenje od poreza na promet nekretnina, međutim, potrebno je dokazati vaš status kao izvanbračnih supružnika.

Dokazivanje izvanbračne zajednice temelji se na pravomoćnim sudskim odlukama o utvrđivanju statusa izvanbračne zajednice, a ako pravomoćna presuda nije donesena, status izvanbračnog druga iznimno se dokazuje temeljem javnih isprava, uz ispunjavanje uvjeta utvrđenih u posebnim propisima. Ako, dakle, porezni obveznik nema pravomoćnu sudsku odluku, može se prihvatiti druga dokazna sredstva, poput rješenja o uzdržavanju, o obiteljskoj mirovini, o pravu na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu, sukladno posebnim propisima, odnosno rješenja kojim se ostvaruje socijalna skrb u zajedničkom kućanstvu ili o nasljeđivanju ili potvrde o zajedničkoj imovini upisanoj u zemljišne knjige te sličnih isprava javnih tijela. Dokazivanje izvanbračne zajednice propisuje Pravilnik o porezu na dohodak što ga se jednako primjenjuje u drugima poreznim postupcima.