U procesu smo kupovine kuće. Vlasnica je dobila pravomoćno rješenje o legalizaciji 27 m2, ali unutar kuće. Tlocrtno se kuća mijenjala sa 116 na 143 m2. Na vlasničkom se nije mijenjala kvadratura, nego je stavljena zabilježba na temelju članka, priloženo rješenje... Zašto gruntovnica smatra da ne treba mijenjati, da je zabilježba dovoljna? Hoće li u dogledno vrijeme biti potreban nekakav geodetski projekt kojim će se to onda promjeniti? Je li to inače njihova praksa?


Po okončanju postupka legalizacije potrebno je izraditi geodetski elaborat kojim će se novo stanje građevine (kuće) evidentirati najprije u katastru, a onda u zemljišnim knjigama. U zemljišnim knjigama je trenutno evidentirano samo da je okončan postupak legalizacije i da je izdano rješenje o izvedenom stanju tzv. pozitivna zabilježba, a postupak evidentiranja stvarnog stanja zgrade je odvojeni postupak od legalizacije koji provodite po njegovom okončanju.