Kupila sam nekretninu do koje dolazim preko susjedove parcele, u isto vrijeme postoji ucrtani javni put koji je zarastao. Kome se obratiti da se put stavi u funkciju?

 

Pitanje cesta u Republici Hrvatskoj uređuje Zakon o cestama. Prema navodima iz vašeg pitanja zaključujem kako se radi o nerazvrstanoj cesti koja je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne uprave na čijem se području nalazi. Nerazvrstanim cestama upravljaju i održavaju ih upravo jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe koje su te jedinice osnovale radi obavljanja poslova upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta.

Dakle, potrebno je obratiti se jedinici lokalne samouprave za više informacija, odnosno s upitom kome se obratiti u vezi  zahtjeva za uređenje površine nerazvrstane ceste.

Napominjem i da postoji mogućnost, sukladno članku 103. Zakona o cestama da je jedinica lokalne samouprave ukinula status neravrstane ceste jer se ista prestala koristiti. Na taj način prestaje status javnog dobra u općoj uporabi, a nekretnina ostaje u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.