Razno

Je li zabranjeno fotografiranje ljudi na javnoj površini u svrhu dokazivanja kršenja mjera?
Je li zabranjeno fotografiranje ljudi na javnoj površini u svrhu dokazivanja kršenja mjera?

Prije nešto više od mjesec dana, po izlasku s posla zatekla sam u parku puno roditelja i djece koji nisu poštivali epidemiološke mjere. Tom prigodom učinila sam tri fotografije svih prisutnih, kako bih dokumentirala kršenje mjera. Lica djece se ne razabiru. Je li zabranjeno fotografiranje na javnoj površini?

Zašto kao stranac moram plaćati HZZO-u ako sam već platila drugo osiguranje?
Zašto kao stranac moram plaćati HZZO-u ako sam već platila drugo osiguranje?

Moram li imati hrvatsko zdravstveno osiguranje ako sam na osnovu Croatia osiguranja dobila boravak i zašto moram uplatiti ovih 6.000?

Smijem li snimanjem na privatom posjedu pribaviti dokaz nekog djela?
Smijem li snimanjem na privatom posjedu pribaviti dokaz nekog djela?

Je li dozvoljeno slikati i snimati na privatnoj površini kao dokaz nekog djela jer čitam da je na javnoj površini dozvoljeno?

Može li davatelj uzdržavanja raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju?
Može li davatelj uzdržavanja raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju?

Može li se raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju ako primateljica uzdržavanja uporno pokušava otjerati davatelje uzdržavanja stalnim uznemiravanjem zbog alkoholiziranog stanja? U međuvremenu je bila i hospitalizirana i po povratku nastaje pakao za uzdržavatelje. Uz to je dobila i dijagnozu psihičkog poremećaja.

Postoji li ograničenje visine naknade kod ozljede na radu?
Postoji li ograničenje visine naknade kod ozljede na radu?

Postoji li ograničenje visine naknade kod ozljede na radu? Ako je plaća 7.000 kn, dobije li se taj iznos ili manji?

Zašto se priznavanje njemačke sudske odluke mora platiti?
Zašto se priznavanje njemačke sudske odluke mora platiti?

Imam dvije sudske odluke donesene u Njemačkoj (već su prevedene na hrvatski) koje navodno trebaju biti priznate u RH i svaka će me koštati 400 kn? Je li to u redu? I čemu onda EU?

Liječim se od teže duševne bolesti, mogu li me lišiti poslovne sposobnosti?
Liječim se od teže duševne bolesti, mogu li me lišiti poslovne sposobnosti?

Protiv mene je na sudu podnesena građanska tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji. U radnom sam odnosu no zadnjih godinu dana liječim se od teže duševne bolesti. Poslao sam podnesak sudu da bolujem od kronične duševne bolesti i da se liječim u psihijatrijskoj ustanovi, stanje mi je bolje. Hoću li zbog toga imati problema? Mogu li mi uzeti poslovnu sposobnost?

Je li prošao rok za naknadu štete prouzročene propustom u radu odvjetnika?
Je li prošao rok za naknadu štete prouzročene propustom u radu odvjetnika?

Je li u mom slučaju prošao rok za podnošenje naknade štete koju mi je prouzročio odvjetnik koji me zastupao u radnom sporu?

Gdje trebamo platiti troškove izgubljenog parničnog postupka?
Gdje trebamo platiti troškove izgubljenog parničnog postupka?

Izgubili smo sud i rečeno nam je da uplatimo tužitelju 7.600 kn, ali nemamo nikakvog računa gdje to možemo uplatiti osim njegove adrese, pa su nam rekli da je to dovoljno i da mu tako platimo ili da mu odnesemo na njegovu adresu. Kako da platimo te troškove?

Radno mjesto u udruzi dodijeljeno tajnim glasovanjem, a listići su bačeni
Radno mjesto u udruzi dodijeljeno tajnim glasovanjem, a listići su bačeni

Ako se na sastanku Izvršnog odbora udruge tajnim glasovanjem bira kandidat za slobodno radno mjesto, je li udruga obavezna čuvati te listiće i ako je, koliko dugo? Što zakon kaže o tome?