Sestra i ja dijelimo vlasništvo stana u kojem je ona ostala živjeti. Pri kraju je isplata mog dijela stana (prema sporazumu koji sam sklopila sa sestrom i njezino dvoje djece), Nakon toga bi svoj dio stana prenijela na sestru. Treba li u tom slučaju plaćati porez ili to mogu regulirati temeljem izjave kod javnog bilježnika?


Sukladno odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina kod prijenosa vlasništva u pobočnoj liniji (između sestara ili braće) nastaje obveza plaćanja poreza na promet nekretnina bez obzira radi li se o naplatnom ili besplatnom raspolaganju.
U vašem slučaju radi se o suvlasništvu stana, pa bi se pravni posao mogao definirati kao razvrgnuće suvlasničke zajednice isplatom s obzirom da članak 13. stavak 1. točka 8. Zakona o porezu na promet nekretnina propisuje porezno oslobođenje za osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.