Dana 07.09.2011. dobila sam rješenje o plaćanju poreza na promet za nekretninu koju sam dobila ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju s ocem. U roku od 30 dana sam podnijela žalbu jer je Ugovor sačinjen u periodu kad su u poreznom smislu bili izjednačeni ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Do danas nisam dobila nikakvo povratno pismeno o tome, a prošlo je šest godina. Sada bih ja tu nekretninu darovala svom sinu. Je li tu nastupila zastara u slučaju da porezna uprava eventualno ipak zatraži plaćanje tog poreza? Hoće li moj sin biti obvezan platiti porez po tom darovnom ugovoru ili  vrijedi oslobođenje po prvoj liniji srodnosti?


Najprije je bitno razdvojiti ova dva pravna posla koja u svom pitanju spominjete - Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju kojim ste Vi stekli nekretninu i Ugovor o darovanju kojim ćete prenijeti istu na sina.

Radi se o dva različita slučaja prometa nekretnina.


Darovni ugovor između Vas i sina i njegov porezni tretman, u smislu prava na oslobođenje od obveze plaćanja poreza na promet nekretnina, nije povezan s Vašim načinom stjecanja nekretnine i poreznim tretmanom toga Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Slijedom odredbe članka 15. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na promet nekretnina, darovanje učinjeno između potomaka i predaka u uspravnoj liniji oslobođeno je obveze plaćanja poreza na promet nekretnina, stoga Vaš sin nema obvezu plaćanja istoga po Vašem darovanju.

S druge strane, u vezi ranijeg pravnog posla doneseno je prvostupanjsko rješenje i postupak utvrđenja porezne obveze je očigledno još uvijek u tijeku. Status postupka bi svakako valjalo provjeriti kod Ministarstva financija u Zagrebu, jer je duljina istoga od 6 godina neuobičajena. U vezi zastare u primjeni je odredba članka 108. Općeg poreznog zakona koja propisuje da pravo i obveza poreznog tijela na utvrđenje porezne obveze i kamata, na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe kao i pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarjeva za 6 godina od dana kad je zastara počela teći. Zastara počinje teći s istekom godine u kojoj je nastala porezna obveza. Slijedom navedenog, zastara je u Vašem slučaju počela teći 01. siječnja 2012. godine, pa nije protekao šestogodišnji zastarni rok.