Imam mirovinu 2.700 kn, supruga je 70%-tni invalid s mirovinom od 1.500 kn te imamo socijalni dodatak od 600 kn. Kupio sam bijelu tehniku u visini 5.000 kn. Imam li na osnovu te kupnje pravo na određeni iznos povrata poreza?

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje prema Zakonu o porezu na dohodak obračunava porez na dohodak od nesamostalnog rada na mirovinska primanja te prirez porezu na dohodak prema odlukama o uvođenju prireza koje donose jedinice lokalne samouprave. Porez i prirez obračunat na mirovinska primanja, Zavod uplaćuje u državni proračun.

Niti predmetnim Zakonom niti provedbenim Pravilnicima kupnja bijele tehnike nije priznata kao izdatak koji bi umanjivao vašu poreznu osnovicu.