Prije šest godina kupio sam stan u kojem sam stanovao, a kojeg sam 2016. godine prodao te odmah kupio drugi stan u kojem sam također stanovao.  Prošle godine (2018.) sam zbog prirode posla ponovo morao promijeniti prebivalište te sam prodao i ovaj drugi stan i odmah u drugom gradu kupio treći stan, koji mi također služi za stanovanje. U međuvremenu sam 2017. godine iza smrti oca naslijedio 1/8 obiteljske kuće, a koju sam prodao daljem članu obitelji. S obzirom da bih uskoro najvjerojatnije morao ponovo promijeniti prebivalište, podliježem li plaćanju poreza na dohodak od otuđenja nekretnine ukoliko prodam i ovaj treći stan, imajući u vidu i navedenu 1/8 naslijeđene kuće koja je također prodana?

 

Porez na dohodak od otuđenja nekretnine obračunava se kad je nekretnina prodana, zamijenjena, ili joj je na drugi način preneseno vlasništvo unutar 3 godine od dana njezine nabave, kad se u razdoblju od 5 godina od dana nabave proda, zamijeni, ili obavi neki drugi oporezivi prijenos vlasništva nad više od 3 nekretnine iste vrste, kad se u razdoblju od 5 godina od dana nabave darovatelja proda, zamijeni, ili obavi neki drugi oporezivi prijenos vlasništva nad više od 3 darovane nekretnine iste vrste.

Izuzetak od predmetnog pravila postoji u situaciji kada je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji, otuđenje obavljeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji,  otuđenje obavljeno između razvedenih bračnih drugova i otuđenje je u neposrednoj svezi s razvodom braka,  otuđenje u neposrednoj svezi s nasljeđivanjem nekretnina, nekretnina otuđena nakon 3 godine od dana nabave.

S obzirom da su nekretnine služile za stanovanje i u njima ste imali prijavljen boravak, ne biste smjeli doći u situaciju oporezivanja porezom na dohodak od imovine.