Imamo kuću s okućnicom na selu, koju zbog bolesti i starosti želimo zamijeniti za stan. Susjed nam nudi takav stan. Kako smo penzioneri i kredite u toj dobi banke ne daju, a to nam je jedina imovina, možemo li dobiti oslobođenje od plaćanja poreza? Suprug je pored toga i ratni vojni invalid.

 

Prema članku 4. Zakona o porezu na promet nekretnina, predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj, a stjecanjem nekretnine smatra se između ostaloga i zamjena nekretnina koja se tretira i oporezuje kao dvije kupoprodaje nekretnina. U skladu s člankom 6. stavkom 2. Zakona, obveznik poreza na promet nekretnina pri zamjeni nekretnina je svaki sudionik u zamjeni i to za vrijednost one nekretnine koju stječe. Osnovica poreza na promet nekretnina utvrđuje se za svakog sudionika u zamjeni i to prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stječe zamjenom.

Slijedom navedenog, kod zamjene nekretnina osnovica poreza na promet nekretnina utvrdit će se za svakog sudionika u zamjeni i to prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koju pojedini sudionik stječe zamjenom, a iznos poreza na promet nekretnina ovisi o tržišnoj vrijednosti nekretnina koje su predmet prometa nekretnina.

Prema odredbama važećeg Zakona ne postoji mogućnost za oslobođenje od poreza na promet nekretnina, no svakako se sa svojim upitom obratite i nadležnoj ispostavi porezne uprave.