Dobio sam na poklon od tetke polovicu jedne čestice poljoprivrednog zemljišta (maslinik), cca 900 m² u okolici Dubrovnika prije tri godine. Sada mi je stiglo rješenje da moram platiti porez na poklon u iznosu od 26.500 kn, nije li to puno? Je li to neka greška? Vrijednost negrađevinskog zemljišta je oko 30-40 €.

 

Porezna uprava utvrđuje visinu obveze poreza na promet nekretnina u skladu s tržišnom vrijednošću nekretnine u vrijeme njezina stjecanja. Vrijednost se utvrđuje u pravilu iz isprave o stjecanju nekretnine ako je ukupan iznos naknade koju daje ili isplaćuje stjecatelj približno jednak cijenama koje se postižu ili se mogu postići na tržištu. U vašem slučaju takve naknade nema, jer se radi o ugovoru o darovanju, pa je Porezna uprava ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine, što je u vašem slučaju očigledno i učinila.

Ukoliko smatrate da njihova procjena nije točna, u svakom slučaju izjavite žalbu na rješenje koje ste zaprimili. Ono što morate znate jeste da su pravila dokazivanja u poreznom postupku takva da sve one činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez morate dokazivati sami, te da u poreznom postupku kao osnovno načelo vrijedi načelo dokumentiranosti. Stoga sve ili što više svojih navoda potkrijepite konkretnim ispravama, potvrdama kojima ih dokazujete.