Nasljedno pravo

Kako se pokreće i kako saznati u kojoj je fazi ostavinski postupak?

07.09.2019.

Nedavno mi je preminuo otac. Kako mogu saznati je li ostavinski postupak započeo? Jesmo li sestra i ja kao jedini nasljednici trebali dostaviti smrtovnicu da bi postupak uopće započeo ili se to pokreće automatski nakon smrti osobe? Kako mogu provjeriti u kojoj je fazi moj predmet? Kako da saznam kojem javnom bilježniku je moj predmet dodijeljen?

Obiteljsko pravo

Mogu se li odreći vlastite djece?

06.09.2019.

Živim u Austriji i imam austrijsko državljanstvo. Na koji način se mogu odreći svoje dvoje punoljetne djece?

Nasljedno pravo

Kako do nužnog dijela – preko ostavinske rasprave ili parnice?

05.09.2019.

Moj otac je mjesec dana prije smrti u bolnici darovnim ugovorom ostavio manji stan mojoj polusestri. Tada nisam ni znala da je u bolnici. Polusestra je stan prodala, a da nije pokrenula ni ostavinsku raspravu . Rečeno mi je da mogu ja pokrenut ostavinsku raspravu i tražit povrat dara za nužni dio za koji sam zakinuta. Pretpostavljam da je ostala i zadnja mirovina, a i devizni račun na koji je ona dobila punomoć. Da li da pokrenem ostavinsku raspravu? Prošlo je pet mjeseci od smrti oca. Ako bi išli u parnicu za taj nužni dio, koliko to otprilike traje i mogu li to obaviti i bez odvjetnika budući da je stvar čista i jasna?

Nasljedno pravo

Što će biti s djedovom kućom koja nije obuhvaćena rješenjem o nasljeđivanju?

02.08.2019.

Kuća u kojoj je živio moj otac zajedno s mojim djedom i sagradio je nije obuhvaćena rješenjem o nasljeđivanju, moj djed nikad nije bio upisan kao vlasnik te kuće, a nije ni otac trenutno. Kuća je u vlasništvu općine, odnosno čestica na kojoj je sagrađena. Imaju li braća mog oca pravo tražiti tu kuću, može li se u tom slučaju primijeniti članak 138. Zakona o nasljeđivanju?

Nekretnine i pravo

Može li novi vlasnik nekretnine zatražiti brisanje založnog prava i na koji način?

29.07.2019.

Može li se pokrenuti pojedinačni zemljišno-knjižni ispravni postupak za priznanje prava vlasništva nad nekretninom i pri tom tražiti od suda da se briše teret upisan na suvlasnike koji nisu stvarni vlasnici te nekretnine? Ostaje li teret na čestici ili postoji mogućnost da mi, buduće vlasnice, platimo vrijednost od 1/72 tog iznosa Poreznoj upravi Rijeka kako bi nekretnina bila bez tereta?

Nekretnine i pravo

Na koji način se utvrđuju činjenice pri rješavanju zahtjeva o legalizaciji?

28.07.2019.

Službena osoba nam je usmeno rekla da će odbiti zahtjev za legalizaciju objekta, jer ima fotografije iz nekog drugog postupka kojeg je 2013. godine vodila u blizini naše lokacije te je tom prilikom zahvaćen dijelom i naš objekat. Smije li se službena osoba koristiti takvim sredstvima?

Nasljedno pravo

Sestra je zatajila usmenu oporuku i svu ostavinu uzela sebi

26.07.2019.

Ostavina je bila prije mjesec dana, a ja to nisam ni znala. Sada mi javni bilježnik tvrdi da više nemam nikakvo pravo i da sam ostala bez svega jer su prošli rokovi za žalbu. Postoji li način da tužim navedenu zbog zatajenja usmene oporuke?