Osiguranje

Sudar dva vozila koja su u vlasništvu istog davatelja u leasing
Sudar dva vozila koja su u vlasništvu istog davatelja u leasing

Sve do pred par godina šteta na vozilu koju je pretrpio vozač koji ga je imao u leasingu krivnjom drugog vozača koji je upravljao vozilom koje je u leasingu kod istog poduzeća – nije bila pokrivena obveznim osiguranjem

Oštećeni nije dužan osiguratelju dovesti štetnika
Oštećeni nije dužan osiguratelju dovesti štetnika

Uredno popunjeni i potpisani obrazac Europskog izvješća o nezgodi stvara pretpostavku da je ono što su vozači napisali točno i to oštećenome služi kao dokaz prava na odštetu

Prestanak ugovora o kasko osiguranju zbog ekonomske totalne štete vozila
Prestanak ugovora o kasko osiguranju zbog ekonomske totalne štete vozila

Osiguratelj, sukladno uvjetima osiguranja, utvrđuje tržnu vrijednost vozila, tu vrijednost umanjuje za tržnu vrijednost ostataka (spašeni dijelovi) i razliku isplaćuje osiguraniku

Osiguranje života – isplata predujma
Osiguranje života – isplata predujma

Ako slučajno ugovaratelj osiguranja zakasni s plaćanjem dospjelih kamata, osiguratelj će postupiti kao da je ugovaratelj zatražio otkup osiguranja, a to znači da bi ugovor o osiguranju prestao

Imenovanje korisnika osiguranja života u oporuci
Imenovanje korisnika osiguranja života u oporuci

Postoji i jedan zaboravljeni način imenovanja korisnika, pogotovo kad se raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti

Osiguranje mobitela
Osiguranje mobitela

Na hrvatskom tržištu osiguranja lako može naći osiguranje mobitela: prodaju osiguranja obavljaju gotovo svi osiguratelji

Žrtva sv. Martinu nije ista kod svih vozača
Žrtva sv. Martinu nije ista kod svih vozača

Svaki osiguratelj sam određuje gornju dozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi. Koja je to granica – vidi se iz uvjeta osiguranja koji su sastavni dio ugovora o osiguranju

Gubitak prava iz osiguranja zbog „ćelavih guma“ na automobilu
Gubitak prava iz osiguranja zbog „ćelavih guma“ na automobilu

Da bi osiguratelj imao pravo na regres od svog osiguranika zbog tehničke neispravnosti vozila, potrebno je da je upravo ta neispravnost dovela do nezgode i štete

Osiguratelj je osiguraniku obvezan izdati potvrdu o povijesti odštetnih zahtjeva
Osiguratelj je osiguraniku obvezan izdati potvrdu o povijesti odštetnih zahtjeva

Prijavu za prekršaj podnosi nadzorno tijelo (HANFA), kojoj bi se naš čitatelj koji ima navedeni problem, trebao javiti

Skrivio nezgodu pod utjecajem alkohola – koliki iznos regresa očekivati?
Skrivio nezgodu pod utjecajem alkohola – koliki iznos regresa očekivati?

Iznos do kojega osiguratelj može ići u regres prema svom odgovornom osiguraniku jeste najviše dvanaest neto prosječnih plaća