Prodajem vozilo koje je, naravno, obvezno osigurano od odgovornosti. S obzirom da mi ugovor o osiguranju vrijedi još deset mjeseci, kupac traži da se ništa ne mijenja do isteka osiguranja, točnije, da on vozi moje registrirano i osigurano vozilo, što ja ne bih htio. Imam li pravo od svog osiguratelja zatražiti povrat premije plaćene za to vrijeme koje ja neću koristiti vozilo već novi vlasnik?

 

Tijekom trajanja ugovora o obveznom osiguranju određenog vozila može doći do promjene vlasništva nad vozilom. Vodeći računa o tome da osiguranje pokriva cijelo vrijeme registracije vozila, u interesu  vlasnika vozila, ali još više i trećih osoba koje bi tim vozilom mogle biti oštećene, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (čl.28.) određuje da u slučaju promjene vlasništva nad vozilom ugovor o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti ne prestaje nego se prenosi na novog vlasnika vozila i traje do isteka ugovorenog roka trajanja osiguranja.

Stoga stari vlasnik vozila (ugovaratelj osiguranja) ne može tražiti od svoga osiguratelja povrat dijela neiskorištene premije. U praksi, najčešće, prodavatelj i kupac vozila problem toga dijela premije rješavaju dogovorno na način da određeni dio premije starom vlasniku nadoknadi novi vlasnik/kupac. Novi vlasnik je obvezan u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, stanica za tehnički pregled vozila, na zahtjev osobe na koju registracija glasi (dakle, starog vlasnika), rješenjem će ukinuti registraciju vozila (čl. 2250., st.3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama).

U tom slučaju, s potvrdom o ukinuću registracije vozila, stari vlasnik će moći od svoga osiguratelja dobiti povrat neiskorištenog dijela premije, ali računajući tek od dana ukidanja registracije. Mogućnost da novi vlasnik koristi vozilo ne mijenjajući ništa do isteka registracije i osiguranja postoji, ali sa sobom nosi sve one rizike vezane uz povjeravanje vozila trećoj osobi na korištenje.