Prošle godine u rujnu imao sam prometnu nezgodu. U nezgodi sam pretrpio i povredu kralježnice. Liječenje mi je tek nedavno završeno, iako se i dalje osjećam slabo i trpim bol. Na moj odštetni zahtjev osiguratelj mi traži dokumentaciju i liječnički karton od moga obiteljskog liječnika. Nije li osiguratelj dužan isplatiti mi odštetu u roku od  60 dana od dana kad je primio moj odštetni zahtjev, a temeljem bolničke dokumentacije o ozljedama i terapiji koju sam provodio u Thalassotherapiji ili bar nesporni dio štete?


Kod traženja naknade štete koju je oštećeni pretrpio u prometnoj nesreći, oštećeni mora dokazati nastalu štetu. To vrijedi za štete materijalne prirode (oštećenje auta) i za neimovinsku štetu zbog tjelesnih ozljeda. Dokaz je liječnička dokumentacija i eventualno nalaz i mišljenje liječnika-vještaka iz određene specijalnosti. Kad oštećeni dostavi potrebnu dokumentaciju, osiguratelj je, sukladno odredbi čl. 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, obvezan u roku od 60 dana od primitka odštetnog zahtjeva, ne isplatiti odštetu, već utvrditi osnovanost i visinu toga zahtjeva, te dostaviti oštećenome:

  1. a) obrazloženu ponudu za naknadu štete, ako su odgovornost i visina štete nesporni, ili
  2. b) utemeljen odgovor ako su odgovornost ili visina štete sporni.

U konkretnom slučaju očito je sporna visina odštete. Vjerojatno osiguratelj traži dostavu dokumentacije od obiteljskog liječnika jer želi vidjeti jesu li ozljede kralježnice posljedica prometne nesreće ili je oštećeni i prije toga trpio određene smetnje i boli zbog nekih kroničnih bolesti. Pismo osiguratelja kojim traži dostavu dokumentacije ne može se smatrati obrazloženom ponudom, ali se može uzeti kao osnovica za slanje utemeljenog odgovora o nemogućnosti rješavanja odštetnog zahtjeva zbog pomanjkanja potrebne dokumentacije. To pak znači da osiguratelj ne krši odredbe Zakona o obveznim osiguranjima. Nesporni iznos odštete nije moguće utvrditi, jer osiguratelj sumnja na već prije postojeće smetnje vezane uz kralježnicu, a o tome ovisi i iznos odštete.