Na konstantne kritike Vrhovni sud je konačno odgovorio donoseći nove Orijentacijske kriterije, točnije, kriteriji ostaju, ali se iznosi iz 2002.g. , povećavaju za 50%

 

Prema odredbi članka 1100. Zakona o obveznim odnosima, u slučaju povrede prava osobnosti (na život i zdravlje), oštećeni ima pravo na pravičnu novčanu naknadu, neovisno o naknadi imovinske štete, a i kad je nema. Pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade sud, a i ostali koji o odšteti odlučuju, kao što su osiguratelji, moraju voditi računa o jačini i trajanju povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojemu služi naknada, ali i o tome da se naknadom ne pogoduje težnjama koje nisu spojive s njezinom naravi i društvenom svrhom (sindrom tzv. rentne groznice).

Naravno, ove uopćene, teoretske postavke Zakona običnog građanina ne zanimaju. Njih zanima konkretan iznos naknade koji mogu dobiti u slučaju ozljeda – fizičkih i psihičkih boli, ili u slučaju smrti bliske osobe – psihičke boli zbog gubitka te osobe.

Da bi olakšao snalaženje i oštećenima i sucima, Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je davne 2002.g. tzv. orijentacijske kriterije i iznose za utvrđivanje visine odšteta za pretrpljenu neimovinsku štetu. To je, dakle, bilo i prije donošenja Zakona o obveznim odnosima (2005.) koji je uveo novu definiciju neimovinske štete kao objektivnu povredu prava osobnosti na život i zdravlje. Iznosi koji su tada utvrđeni u pravilu su se primjenjivali i od strane sudova i (nešto umanjeni) od strane osiguratelja u parnicama za naknadu neimovinske štete zbog smrti ili ozljeda.

Na račun tih Orijentacijskih kriterija bilo je stalnih kritika s obzirom na to da su u tako dugom vremenskom razdoblju nastupile promjene koje Orijentacijski kriteriji nisu mogli uvažiti: inflacija, porast troškova života, porast primanja/plaća i sl.  Na konstantne kritike Vrhovni sud je konačno odgovorio donoseći nove Orijentacijske kriterije, točnije, kriteriji ostaju, ali se iznosi iz 2002.g. , povećavaju za 50%!

Novi Orijentacijski kriteriji primjenjuju se na sve slučajeve nastalih obveza naknade neimovinske štete nakon 1. siječnja 2006. g. Dakle, sve presude koje budu donesene nakon prihvaćanja novih Orijentacijskih kriterija od strane Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (15. lipnja 2020.) morat će uzeti u obzir nove kriterije. To znači da će oštećeni dobiti veću naknadu štete. Očekuje se da će i osiguratelji u svojim rješenjima odštetnih zahtjeva s naslova pretrpljenih ozljeda ili smrti, u izvansudskom postupku, ubuduće donositi ocjenu pravične novčane naknade sukladno novim kriterijima i 50% povećanim iznosima koje je donio Vrhovni sud Republike Hrvatske.