Imam kasko osiguranje kod osiguratelja X, a imao sam i jednu štetu koju sam prijavio na vrijeme nakon nezgode. Prošlo je već skoro mjesec dana, a šteta mi nije riješena. U kojem roku mi osiguratelj mora riješiti štetu? Je li to 60 dana od dana štete, što mi se čini jako dugo?

 

Na ugovor o kasko osiguranju primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, a ne odredbe Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Naime, prema odredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, rok u kojemu je osiguratelj obvezan riješiti odštetni zahtjev oštećene stranke iznosi šezdeset dana, računajući od dana kad je osiguratelj primio odštetni zahtjev oštećenoga (čl. 12., st.1. Zakona). Kod kasko osiguranja rok je, međutim, određen čl. 943., st.1. Zakona o obveznim odnosima: osiguratelj je u roku od 14 dana, računajući od dana kad je primio obavijest da se osigurani slučaj dogodio (taj dan je dan prijave štete koju osiguranik podnosi osiguratelju), isplatiti osigurninu.

No, ako je potrebno izvjesno vrijeme za utvrđivanje osigurateljeve obveze ili njezina iznosa, što je u pravilu slučaj, rok za isplatu osigurnine je trideset dana računajući od dana primitka odštetnog zahtjeva kasko osiguranika. Ako visina štete nije mogla biti utvrđena u navedenom roku od trideset dana, osiguratelj je obvezan osiguraniku isplatiti nesporan iznos svoje obveze „bez odgađanja“. Dakle, razlika između štete po odgovornosti drugog vozača i štete po kasko osiguranju je očita. Rok za isplatu osigurnine kod kasko osiguranja je puno kraći, što je i razumljivo jer se radi o ugovornoj obvezi i obveza osiguratelja se može lako utvrditi.