Na cesti između M. i K., na najužem dijelu, kretao sam se svojim kombijem po svojoj strani ceste. Iz suprotnog pravca naišao je drugi kombi i prešao preko pune crte te mi svojim retrovizorom razbio retrovizor. Oštećen je i njegov retrovizor. Šteta mi iznosi 2.500 kn. Prijavio sam uredno štetu osiguratelju kod kojega je vozač kombija osiguran od odgovornosti i, na moje iznenađenje, dobio dopis slijedećeg sadržaja: "Suodgovornost 50%. Niste se držali desne strane“. Nema nikakvog detaljnijeg obrazloženja takvog stajališta. Tek na moj zahtjev poslali su mi izjavu drugog vozača koji je izjavio da je vozio sredinom ceste i napravio skicu nezgode iz koje je vidljivo da on tobože nije prešao crtu sredine, odnosno da sam i ja vozio uz crtu. Svjedoka nema. Policiju nismo zvali na njegov zahtjev (vozi kombi u vlasništvu poslodavca). Kod svog osiguratelja sam provjerio i utvrdio da on nije podnio odštetni zahtjev temeljem moje police. Nisam kriv, ali kako dokazati da je kriv onaj drugi vozač? 


U pravu postoji način kako iz indicija zaključiti bitnu činjenicu. Za odluku o pravu na naknadu štete bitna činjenica jeste prelazak vozača kombija preko pune crte i izazivanje nezgode. Postojanje te relevantne  bitne činjenice može se utvrditi i logičkim zaključivanjem iz indicija. Indicija je činjenica i dokaz za pravno relevantnu činjenicu. Indicije u konkretnom slučaju su: izjava drugog vozača da je vozio sredinom ceste; nepostojanje njegove tvrdnje da je naš čitatelj prešao središnju crtu i nepodnošenje zahtjeva za naknadu štete na kombiju poduzeća. Iz te tri činjenice-indicija može se zaključiti da je za štetu odgovoran taj vozač i da je on taj koji je prešao središnju crtu (relevantna činjenica). Osim ovoga, odgovorna osoba u osiguravajućem društvu može posegnuti i za saslušanjem obojice sudionika prometne nezgode i na temelju toga utvrditi tko je od njih prešao sredinu ceste. Naravno, sve ovo što je rečeno vrijedi za korektne postupke obrade i likvidacije odštetnog zahtjeva. No, pitanje je da li ta pravila vrijede i za konkretnog osiguratelja, ili on računa na to da se radi o manjoj šteti zbog koje se oštećeni neće upuštati u sudski postupak.