Naš čitatelj T.C. je obrtnik i ima vlastito vozilo - kombi, koje mu je oštećeno u prometnoj nesreći za koju nije kriv niti odgovoran. Vozilo je na popravku koji će trajati malo dulje, jer osiguratelj nije pristao na obračun totalne štete. Inače, kombi mu služi za obrtničke poslove prijevoza materijala i alata. Da ne izgubi ugovorene poslove, uzeo je od poznanika isti kombi, jasno, uz određenu naknadu. Pita nas ima li pravo od osiguratelja kojemu je prijavio štetu i koji je odobrio popravak, tražiti naknadu koju plaća za unajmljeno zamjensko vozilo?

 

S obzirom na to da je oštećenik poduzetnik, kojemu vozilo služi za obavljanje poduzetničkih poslova,ima pravo na uzimanje zamjenskog vozila za vrijeme dok je njegovo vozilo na popravku. Uzimanje u najam drugog vozila radnja je koja je opravdana i nužna, a njome oštećeni doprinosi smanjenju štete koju bi imao da ne izvrši ugovorene poslove (penali zbog kašnjenja i sl.) ili da ne ugovori nove poslove (gubitak tržišta zbog nemogućnosti prihvaćanja nekih poslova). Vozilo se može iznajmiti od ovlaštenih trgovačkih društava koja se bave iznajmljivanjem kombi vozila, ali nema nikakve zapreke da  se vozilo unajmi i od poznanika. Naravno, uz uredan dokaz (račun za najamninu). Cijena koju će zaračunati poznanik mora biti u okviru prosječnih cijena najma na tržištu, po kojima se može uzeti zamjensko vozilo. Pri kalkuliranju odštete, osiguratelj će odbiti od iznosa najamnine iznos koji je oštećeni uštedio zbog toga što nije koristio vlastito vozilo, odnosno koji bi imao da je koristio vlastito vozilo (gorivo, mazivo, cestarina, parkiranje i sl.).

Priznavanjem troška najma zamjenskog vozila zahtjev oštećenog obrtnika za naknadom gubitka zbog toga što nije koristio svoje vozilo (tzv. paušal o kojemu govori oštećenik) postaje pravno neutemeljen, jer je priznavanjem troška najma obrtnik stavljen u prvobitno stanje, stanje prije nezgode.