Ne znam što će mi dvije police, u kojima se neke usluge isprepleću i dupliraju... Stoga bih htio raskinuti svoje dopunsko osiguranje koje sam, prije nego je poslodavac sklopio kolektivno dopunsko osiguranje s osigurateljem X, osobno zaključio kod osiguratelja Y. Mogu li to napraviti i na koji način? Taj prvi ugovor sam sklopio na tri godine, a sada sam u drugoj godini.

 

Poznato je da mnogi imaju sklopljen ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju s privatnim osiguravateljima, jer im isti omogućuju ugovaranje višeg standarda i različitost medicinske usluge u odnosu na dopunsko zdravstveno osiguranje koje nudi HZZO. No, isto tako je poznato da mnogi poslodavci ugovaraju s privatnim osiguravateljima (kolektivno) dopunsko zdravstveno osiguranje, kod kojega su osiguranici njegovi djelatnici. Upravo to se dogodilo našem čitatelju R.N.

Ugovor o (dopunskom) zdravstvenom osiguranju je ugovor o osiguranju koji je reguliran odredbama Zakona o obveznim odnosima i spada u imovinska osiguranja. Tim odredbama jereguliran i način raskida ugovora prije njegovog isteka. Naravno, sporazumno stranke mogu uvijek raskinuti sklopljeni ugovor. No, ugovor o osiguranju jednostranom odlukom mogu raskinuti samo suglasno odredbama Zakona o obveznim odnosima. Shodno tome, ugovor o dopunskom osiguranju sklopljen s osigurateljem Y naš čitatelj ne može jednostrano raskinuti prije ugovorenogisteka, jer Zakon o obveznim odnosima u čl. 946. ne predviđa mogućnost jednostranog raskida ugovora sklopljenog na rok trajanja do uključivo pet godina. S obzirom da se radi o dva ugovora, koji su vjerojatno sklopljeni kod dva različita osiguratelja, ali za različito vrijeme i po svoj prilici, s različitim sadržajem i obvezama osiguratelja, teško bi se moglo govoriti o dvostrukom osiguranju. Dakle, legalno se ne može raskinuti ugovor sklopljen osobno od strane našeg čitatelja, prije sklopljenog kolektivnog ugovora kojega je zaključio poslodavac u korist svojih djelatnika. U praksi postoje neki osiguratelji koji u ovakvim slučajevima dozvoljavaju raskid ugovora, no, to treba provjeriti i dogovoriti s tim osigurateljem, kako se ne bi dogodilo da osiguratelj podnese tužbu za naplatu premije po tom ugovoru.