Zbog gradnje vikendice bit ću prinuđen češće voziti materijal, zbog čega ću koristiti prikolicu priključenu za moj terenac. Moram li tu prikolicu posebno osigurati od odgovornosti za štete koje bi ona mogla uzrokovati drugima u prometu?

Laka prikolica je definirana kao priključno vozilo čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg (usp.čl.2., st.1., t. 58.Zakona o sigurnosti prometa na cestama). Prema Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu, vlasnik vozila dužan je sklopiti ugovor o obveznom osiguranju od odgovornosti za štete uzrokovane vozilom trećim osobama. A vozilo je definirano kao “svako motorno vozilo namijenjeno za promet na kopnu koje se kreće snagom vlastita motora i svako priključno vozilo, priključeno ili ne, koje podliježe obvezi registracije te po propisima o registraciji mora imati prometnu dozvolu“  (usp. čl. 3., st.1. , t. 9. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu). Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama laka prikolica se ne registrira prema propisima o registraciji vozila, ali može sudjelovati u prometu na cestama pod uvjetom da su označene registarskom pločicom i ako je na tehničkom pregledu utvrđeno da su tehnički ispravne (čl. 238., st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama). Sukladno gore navedenim propisima, nema obveze posebno sklapati ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete koje trećim osobama u cestovnom prometu može uzrokovati laka prikolica. Naime, dok je laka prikolica spojena s vozilom koje je vuče, odgovornost vozača za štetu koju uzrokuje prikolica pokrivena je policom obveznog osiguranja od odgovornosti vučnog vozila. Problem nastaje jedino kad štetu uzrokuje laka prikolica dok je odvojena od vučnog vozila. Takav rizik nije pokriven osiguranjem vučnog vozila, jer se ustvari i ne zna koje bi to vučno vozilo trebalo biti, s obzirom da se vučna vozila mogu mijenjati. No, s obzirom da je rizik uzrokovanja štete od tako odvojene lake prikolice mali – nema potrebe posebno osiguravati i taj rizik, ali vlasnik može sklopiti i takvo osiguranje, uz plaćanje posebne premije osiguranja.