Oštećena osoba može birati od kojega osiguratelja će tražiti naknadu štete, od osiguratelja priključnog vozila koje je osigurano kod osiguratelja B ili od osiguratelja kod kojega je osigurano vučno vozilo – osiguratelja A

 

Unajmio sam priključno vozilo  koje mi je potrebno i rabim ga u kompoziciji s mojim vučnim vozilom. Moje vučno vozilo je osigurano obveznim osiguranjem od odgovornosti kod osiguratelja A., a priključno vozilo kod osiguratelja B. Nedavno sam imao lakšu nezgodu u kojoj je kompozicija oštetila parkirano vozilo druge osobe i to tako da je priključno vozilo skliznulo i udarilo u parkirano vozilo. Oštećeni se s odštetnim zahtjevom obraća meni, a ja bih njegov zahtjev trebao proslijediti osiguratelju. Moje pitanje je - kojemu osiguratelju?

Problem odgovornog osiguratelja kod nezgode u kojoj sudjeluje kompozicija vučnog i priključnog vozila, dok je priključno vozilo spojeno s vučnim vozilom i s njim čini cjelinu, riješeno je odredbom članka 22., st. 6. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine br. 151/05; 36/09; 75/09; 76/13 i 152/14).

Ta odredba štiti treću oštećenu osobu na način da određuje solidarnu odgovornost vlasnika obaju vozila, a to znači solidarnu odgovornost obaju osiguratelja  kod kojih su pojedine sastavnice kompozicije osigurane. Oštećena osoba može birati od kojega osiguratelja će tražiti naknadu štete, od osiguratelja priključnog vozila koje je osigurano kod osiguratelja B ili od osiguratelja kod kojega je osigurano vučno vozilo – osiguratelja A, i to bez obzira koja je jedinica uzrokovala štetu trećoj osobi. Prema odredbi citiranog članka Zakona, solidarna odgovornost vlasnika (i osiguratelja)  postoji ako je šteta nastala dok je priključno vozilo spojeno s vučnim vozilom ili u tijeku vožnje nakon odvajanja priključnog vozila.

Dakle, u slučaju našeg čitatelja on može proslijediti odštetni zahtjev treće oštećene osobe bilo kojem osiguratelju. Nakon što osiguratelj plati trećoj osobi odštetu, on može od drugog osiguratelja u regresnom postupku tražiti povrat isplaćenog iznosa ili njegovog dijela od drugog osiguratelja, ako postoji odgovornost njegovog osiguranika za nastalu štetu.