Imam manji obrt s tri radnika i fasaderskom djelatnošću. Kako se mogu osigurati za štetu prema radnicima, ako bi slučajno bili ozlijeđeni na poslu i sl. i prema klijentima za eventualne štete koje im nanesem u svom radu?

 

Naš čitatelj ima dvije vrste rizika odnosno opasnosti koje mu prijete.

Jedan je odgovornost prema radnicima za štetu za koju on kao poslodavac odgovara (najčešće su to tzv. nesreće na poslu).

Druga opasnost je odgovornost za štetu klijentima koju im uzrokuje u tijeku svoga profesionalnog rada.

U osiguranju postoje, vezano za rečeno, dvije vrste osiguranja: osiguranje prema trećim osobama ili osiguranje opće odgovornosti i osiguranje profesionalne odgovornosti.

Što se tiče prve – osiguranje opće odgovornosti – njome se osigurava odgovornost za štete koje osiguranik uzrokuje trećim osobama. To su osobe koje s njegovim poslom nemaju nikakve veze, a nanesena im je šteta nekom štetnom radnjom osiguranika. No, radnici – iako se u drugim pravnim granama smatraju trećim osobama – u pravilu su isključeni iz pokrića osiguranjem opće odgovornosti, ako nije posebno ugovoreno uključenje i radnika u krug trećih osoba.

Dakle, ako se obrtnik odluči na osiguranje opće odgovornosti, mora vidjeti u uvjetima osiguranja jesu li radnici uvršteni u krug trećih osoba i je li na taj način pružena osigurateljna zaštita obrtniku i za slučaj štete koju trpe radnici, a za koju je on, poslodavac, odgovoran. Radnike i sebe može zaštititi i ugovaranjem dobrog osiguranja (s većim osiguranim iznosima) od posljedica nesretnog slučaja svojih radnika. U ovom osiguranju radnici dobivaju osigurninu bez obzira tko je kriv za nastanak štete, sam radnik ili poslodavac.

No, to osiguranje ne oslobađa poslodavca od odgovornosti za štetu, što znači da će oštećeni radnik dobiti naknadu-osigurninu po osiguranju od nezgode i istodobno može tražiti od poslodavca naknadu štete. Međutim, poslodavac može ugovoriti spomenuto osiguranje od nesretnog slučaja kao osiguranje od odgovornosti. U tom slučaju oštećeni radnik ima pravo na naknadu od poslodavca samo onog iznosa štete koji premašuje iznos osigurnine primljen po osiguranju od nezgode.

Osiguranje profesionalne odgovornosti obuhvaća štete obrtnika koje on, obavljajući obrtničku djelatnost upisanu u ugovoru o osiguranju, uzrokuje svojim klijentima. Primjerice, pad skele s koje se radi fasada na neki predmet klijenta. No, kod ove vrste osiguranja brojna su isključenja. Stoga bi obrtnik koji želi osigurati svoju profesionalnu odgovornost prije sklapanja ugovora morao dobro proučiti uvjete osiguranja i vidjeti što je tim osiguranjem pokriveno, a što nije. Posebnu pozornost trebao bi posvetiti ugovaranju franšize (iznos štete koji snosi sam osiguranik) i ugovorenoj svoti osiguranja te tzv. godišnjem limitu (iznosu) osigurateljeve obveze.