Imam osiguranje vlastite kuće od požara i drugih opasnosti odnosno elementarnih nezgoda. Kod zadnjeg jakog juga oštećen mi je krov kuće i štetu majstor procjenjuje na 30.000 kuna. Osiguratelj prihvaća procjenu, ali mi nudi isplatu iznosa od 20.000 kuna, jer da je kuća podosigurana i da je njena vrijednost veća od one koju sam naveo  u polici osiguranja. Sklopio sam ugovor o osiguranju na deset godina i ovo se dogodilo u osmoj godini trajanja. Vrijednost koju sam osigurao po prvoj polici nisam mijenjao, a osiguratelj tvrdi da je u međuvremenu vrijednost kuće porasla za jednu polovinu.

 

Vrijednost predmeta osiguranja (kuće) morala bi biti jednaka osiguranoj vrijednosti. Ako je ta pretpostavka ispunjena, onda osiguratelj plaća neumanjenu osigurninu, osigurninu koja odgovara nastaloj šteti. Nažalost, događa se da se stvarna vrijednost zgrade i osigurana vrijednost ne podudaraju. To se događa ili iz neznanja ugovaratelja-osiguranika ili iz želje da se smanjenjem osigurane vrijednosti uštedi na premiji osiguranja. Zakon o obveznim odnosima predviđa za osiguranika sankciju u slučaju da se osigurana vrijednost ne podudara sa stvarnom vrijednošću zgrade, odnosno u slučaju kad je osigurana vrijednost manja od stvarne vrijednosti (Zakon taj slučaj naziva „podosiguranje“). U čl. 960., st.1. Zakona stoji: „Ako se utvrdi da je vrijednost  osigurane stvari u trenutku ostvarenja osiguranog slučaja veća od svote osiguranja, osigurnina se smanjuje razmjerno vrijednosti osigurane stvari u trenutku osiguranog slučaja.“ Kao što vidimo iz citirane odredbe, bitna je vrijednost osigurane zgrade u trenutku nastanka štete, a ne ona navedena u desetogodišnjem ugovoru o osiguranju. Osiguranik je morao redovno ažurirati osiguranu vrijednost kako bi izbjegao primjenu pravila o podosiguranju. Kad postoji podosiguranje, osigurnina (naknada iz osiguranja) se smanjuje prema formuli:

Osigurnina (naknada)= osigurana vrijednost : stvarna vrijednost

Nemamo točnih navoda o tome kolika je osigurana vrijednost, a kolika stvarna vrijednost kuće. No, ako pretpostavimo da je osigurana vrijednost u prvoj polici bila 100.000 kn, a osiguratelj tvrdi i dokazuje da je vrijednost te kuće u trenutku nastanka štete porasle za jednu polovinu, dakle, da iznosi 150.000 kn, onda naknada iz osiguranja iznosi: 100.000 : 150.000 = 66,6 %, dakle, : 30.000 x 66,6 = 19.980.