Prije dvije godine doživio sam prometnu nezgodu za koju je odgovoran drugi vozač, osiguran kod osiguratelja X po obveznom osiguranju automobila. Zadobio sam teške tjelesne ozljede, pretrpio vrlo intenzivan strah u trenutku sudara koji je bio direktan, a zbog slomljene natkoljenice lijeve noge bio sam na bolovanju gotovo godinu dana te mi je, prema ocjeni liječnika, umanjena životna aktivnost za najmanje 35%. Osiguratelj se nije htio nagoditi jer mi je davao vrlo mali iznos naknade, pa sam uzeo advokata i tužio. Do danas, nažalost, parnica nije još ni zakazana. Čuo sam za to da je Vrhovni sud povećao iznose naknade štete koje treba isplatiti za tjelesne ozljede, pa me zanima imam li pravo na te nove iznose? 

 

Istina je da je Vrhovni sud Republike Hrvatske (VS) zauzeo novo stajalište 16. lipnja 2020. o novim iznosima naknade neimovinske štete, dakle, štete koja je posljedica tjelesnih i duševnih ozljeda. Ozljede koje trpi naš čitatelj su povreda njegovog osobnog prava na zdravlje, zbog čega mu pravni poredak daje pravo tražiti naknadu štete od štetnika i njegovog osiguratelja. Do prihvaćanja ovih novih kriterija i iznosa VS-a, sudovi, a prema njima i osiguratelji, su se držali istoimenih kriterija i iznosa od 29. studenoga 2002. Zbog u međuvremenu narasle inflacije i povećanja plaća – VS je ovim novim stajalištem povećao iznose naknade iz 2002. za 50%. Novi kriteriji i iznosi primjenjuju se na sve otvorene i nezavršene predmete, odnosno na sve parnice koje još nisu završene, i to u svim stupnjevima. Za očekivati je da će se i sudovi pridržavati novih kriterija i iznosa. Oštećeni/tužitelj bi trebao vidjeti kolike iznose naknade je zatražio njegov odvjetnik u tužbenom zahtjevu i, ako želi naknadu po novim iznosima, zatražiti promjenu tužbenog zahtjeva povećanjem iznosa koji je zatražen tužbom. Ako su točni navodi oštećenog čitatelja, iznosi koje može tražiti za posljedice ozljeda prema novim kriterijima su:

-              Za jake fizičke boli 550,00 kn po danu; za srednje jake – 330,00 kn po danu i za slabe – 105,00 kn po danu;

-              Za pretrpljeni strah koji je bio srednjeg inteenziteta po novim kriterijima – od 3.300,00 do 45.000,00 kn i

-              Za naknadu pretrpljenih duševnih boli zbog smanjenja životne aktivnosti od 35 % - 16.000,00 kn za svakih 10 % invalidnosti. To su novi iznosi koji su navedeni u novom stajalištu Vrhovnog suda.

S obzirom da parnica nije faktički još nije ni počela (iako je počela podnošenjem tužbe), s povećanjem tužbenog zahtjeva neće biti problema. A postoji mogućnost, koju i preporučam, da se oštećeni, imajući u vidu nove povećane iznose, javi tuženom osiguratelju i pokuša sklopiti nagodbu, jer parnica pred sudom može trajati i nekoliko godina.