Kuća mi je bila osigurana od požara s uključenim rizikom od potresa. Kako se dogodio potres, ja sam u onoj pomutnji štetu prijavio usmeno kod čovjeka koji je zastupnik osiguratelja. Ispunio sam kod njega formular i čekam da mi dođe predstavnik osiguratelja radi procjene i početka otklanjanja štete. Međutim, na moje interesiranje odgovoreno mi je da još nisam prijavio nastanak štete i da sam to trebao učiniti odmah odnosno u roku od tri dana od nastanka štetnog događaja odnosno prvog potresa. Što dalje?

Prema odredbi čl. 941., st.1. Zakona o obveznim odnosima osiguranik je dužan obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najdalje u roku od tri dana otkad je saznao za štetni događaj. Ovaj rok nije prekluzivan već opominjući, što znači da njegovim propustom osiguranik ne gubi pravo na isplatu osigurnine (naknada štete). No, poštivanje toga roka vrlo je važno jer od njega počinje teći rok od 14 dana u kojemu osiguratelj mora isplatiti osigurninu (naknadu štete), odnosno, ako to ne učini – platiti osiguraniku zatezne kamate  od dana primljene obavijesti o nastanku štetnog događaja. Naš čitatelj je ispravno postupio što je štetni događaj prijavio zastupniku osiguratelja. Naime, u čl. 930. Zakona o obveznim odnosima stoji odredba po kojoj je zastupnik osiguratelja ovlašten, između ostaloga, i „primati izjave upućene osiguratelju“. Zastupnik osiguratelja je produžena ruka samog osiguratelja, zbog čega se smatra da je ono što je učinio zastupnik učinio sam osiguratelj. Dakle, predavši prijavu štetnog događaja zastupniku, osiguranik je izvršio svoju obvezu i ima pravo od osiguratelja koji nije ispoštivao rok od 14 dana za isplatu osigurnine (naknade štete) tražiti isplatu i zateznih kamata i to od dana kad je prijavu potresom oštećene kuće predao zastupniku osiguratelja.