Poslovni svijet

Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na neodređeno vrijeme
Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na neodređeno vrijeme

Nikakva najava da osiguratelj neće prihvatiti otkaz koji je dan u roku nema pravnog učinka, jer je odredba Zakona prinudne prirode

Osiguranje kuće od potresa
Osiguranje kuće od potresa

Gotovo svi naši osiguratelji nude takav proizvod osiguranja u kojemu je i rizik potresa i oštećenja ili uništenja zgrada od rizika potresa

Premještanje dobara iz Republike Hrvatske u države članice EU
Premještanje dobara iz Republike Hrvatske u države članice EU

Prijenos dobara koji obavlja porezni obveznik, a koja čine dio njegove poslovne imovine, u drugu državu članicu EU na temelju aranžmana za premještanje dobara ne smatra se isporukom dobara uz naknadu

Novčana nagrada za radne rezultate
Novčana nagrada za radne rezultate

Poslodavac može samostalno odlučiti hoće li novčanu nagradu za radne rezultate isplatiti svim radnicima ili samo dijelu radnika, a pri čemu visina isplaćene nagrade ne mora biti u jednakim iznosima

Podliježe li prodaja poslovnih udjela oporezivanju PDV-om?
Podliježe li prodaja poslovnih udjela oporezivanju PDV-om?

Prodaju poslovnog udjela moguće je realizirati samo dvostranoobveznim pravnim poslom, tj. sklapanjem ugovora o prodaji i prijenosu između prenositelja i stjecatelja. Navedeni ugovor mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik

Šteta na kućnim elektroinstalacijama zbog udara groma
Šteta na kućnim elektroinstalacijama zbog udara groma

Izričito uvjeti isključuju iz pokrića tzv. posredne štete, štete koje nastaju na električnim vodovima zbog nastalog prenapona ili zagrijavanja ili atmosferskih utjecaja

Specifična zdravstvena zaštita radnika
Specifična zdravstvena zaštita radnika

Svrha i cilj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu jest sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom te zaštita radnog okoliša

Suvozač bocom razbio staklo drugom vozilu. Je li šteta pokrivena osiguranjem?
Suvozač bocom razbio staklo drugom vozilu. Je li šteta pokrivena osiguranjem?

Bacanje stvari iz vozila ili sa vozila tijekom vožnje predstavlja štetu koja je nastala uporabom motornog vozila

Sukob interesa državnih i lokalnih službenika
Sukob interesa državnih i lokalnih službenika

Sukob interesa je situacija u kojoj je privatni interes službenika u suprotnosti s javnom službom koju obavlja ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju službe

Osiguratelj mi nije specificirao naknadu
Osiguratelj mi nije specificirao naknadu

Kod određivanja iznosa naknade sud (osiguratelj) mora voditi računa o sljedećim kriterijima: jačina i trajanje povredom uzrokovanih fizičkih boli, duševnih boli i straha