Poslovni svijet

Ugovor o radu pripravnika
Ugovor o radu pripravnika

Pripravnik je osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala

Osiguratelj je osiguraniku obvezan izdati potvrdu o povijesti odštetnih zahtjeva
Osiguratelj je osiguraniku obvezan izdati potvrdu o povijesti odštetnih zahtjeva

Prijavu za prekršaj podnosi nadzorno tijelo (HANFA), kojoj bi se naš čitatelj koji ima navedeni problem, trebao javiti

Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU
Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU

Ukoliko tuzemni poduzetnik primi poziv na plaćanje predujma za uslugu sajma koji će se održati u drugoj državi članici EU, nema obvezu obračuna PDV-a na tako plaćeni predujam

Pravilnik o radu
Pravilnik o radu

Obvezu donošenja pravilnika o radu ima poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika

Raspored korištenja godišnjeg odmora
Raspored korištenja godišnjeg odmora

Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja

Najavljene izmjene u Zakonu o porezu na dobit
Najavljene izmjene u Zakonu o porezu na dobit

Prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12% podiže se s 3 milijuna kuna na 7,5 milijuna kuna

Skrivio nezgodu pod utjecajem alkohola – koliki iznos regresa očekivati?
Skrivio nezgodu pod utjecajem alkohola – koliki iznos regresa očekivati?

Iznos do kojega osiguratelj može ići u regres prema svom odgovornom osiguraniku jeste najviše dvanaest neto prosječnih plaća

Najavljene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Najavljene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Za one obveznike koji imaju potrebu izdavanja pratećih dokumenata, najavljene Zakonske izmjene nameću obvezu fiskalizacije i pratećih dokumenata i fiskalizaciju samog računa

Odluka o preraspodjeli radnog vremena
Odluka o preraspodjeli radnog vremena

Preraspodjela radnog vremena može se vršiti u kraćim i dužim vremenskim periodima, ali razdoblje preraspodjele ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjesec

Pravo na naknadu štete i pravo iz polica osiguranja od nesretnog slučaja mogu se kumulirati
Pravo na naknadu štete i pravo iz polica osiguranja od nesretnog slučaja mogu se kumulirati

Isplatom osigurnine po policama osiguranja od posljedica nesretnog slučaja osiguratelj ne stječe pravo potraživanja isplaćenih iznosa osigurnine od odgovornog poslodavca