Poslovni svijet

Pravo na naknadu štete i pravo iz polica osiguranja od nesretnog slučaja mogu se kumulirati
Pravo na naknadu štete i pravo iz polica osiguranja od nesretnog slučaja mogu se kumulirati

Isplatom osigurnine po policama osiguranja od posljedica nesretnog slučaja osiguratelj ne stječe pravo potraživanja isplaćenih iznosa osigurnine od odgovornog poslodavca

Novi neoporezivi primici i ovrhe
Novi neoporezivi primici i ovrhe

Paušalna naknada za troškove prehrane, naknada za troškove smještaja radnika ako je radnik sam sklopio ugovor o najmu i naknada za troškove redovne skrbi djece, nisu zaštićene od ovrhe

Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu
Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Nije moralo biti tako – oštećeni je mogao dobiti isplatu predujma naknade
Nije moralo biti tako – oštećeni je mogao dobiti isplatu predujma naknade

Ako je odgovornost osiguranika za štetu nesporna, ali se ne zna visina štete, osiguratelj je obvezan u roku od 60 dana isplatiti nesporni dio

Rok za imenovanje revizorskog društva i obveza revizije za 2019. godinu
Rok za imenovanje revizorskog društva i obveza revizije za 2019. godinu

Obvezi revizije podliježu i godišnji pojedinačni i konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim pripajanjima, spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelj ili novoosnovana društva

Što je obavezno navesti u ugovoru o radu?
Što je obavezno navesti u ugovoru o radu?

Pravo na godišnji odmor za svaku godinu rada: trajanje, plaćanje, korištenje (npr. u dva dijela) i drugo

Stariji Mercedes i pravo popravka u ovlaštenom servisu
Stariji Mercedes i pravo popravka u ovlaštenom servisu

Kad je spomenuo amortizaciju, osiguratelj je vjerojatno mislio na to da će račun ovlaštenog servisa biti veći od vrijednosti vozila

Neoporeziva naknada za troškove skrbi djece i naknada za troškove smještaja radnika
Neoporeziva naknada za troškove skrbi djece i naknada za troškove smještaja radnika

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca isplaćuju se na temelju vjerodostojne dokumentacije i do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

Redovni otkaz ugovora o radu s ponudom izmjene ugovora
Redovni otkaz ugovora o radu s ponudom izmjene ugovora

Tuženik – poslodavac otkazao je radniku – tužitelju ugovor o radu a istovremeno mu je ponudio novi ugovor o radu na neodređeno vrijeme za drugo radno mjesto

Zaposleni i pravo na njegu oboljelog djeteta
Zaposleni i pravo na njegu oboljelog djeteta

Pravo na bolovanje radi njege djeteta uređuje Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja