Poslovni svijet

Kada nastupa zastara na neplaćenu ratu premije osiguranja?
Kada nastupa zastara na neplaćenu ratu premije osiguranja?

Osiguratelj, kod kojega sam dugo godina imao osiguranje kuće i vikendice traži od mene da mu platim zadnju ratu premije koju navodno nisam platio u osigurateljnoj godini 2017. S obzirom da sam promijenio osiguratelja, pretpostavljam da je taj zahtjev povezan s tom promjenom, jer do sada nisam dobio ni opomenu za plaćanje rate niti je pitanje neplaćene rate itko potezao. Potvrdu o uplaćenoj rati nemam, iako imam potvrde za uplate prije i poslije. Kada zastarijeva ovo potraživanje?

Koji je rok za prijavu štete na osiguranoj vikendici?
Koji je rok za prijavu štete na osiguranoj vikendici?

Koliko iznosi po hrvatskom pravu rok za prijaviti štetu osiguratelju i otkad se računa? Ako sam ga propustio kakve su posljedice?

Što je podosiguranje i zašto zbog njega dolazi do smanjenja osigurnine?
Što je podosiguranje i zašto zbog njega dolazi do smanjenja osigurnine?

Često se događa da se stvarna vrijednost zgrade i osigurana vrijednost ne podudaraju. To se događa ili iz neznanja ugovaratelja-osiguranika ili iz želje da se smanjenjem osigurane vrijednosti uštedi na premiji osiguranja

Osiguranje obrtnika od opće i profesionalne odgovornosti
Osiguranje obrtnika od opće i profesionalne odgovornosti

Obrtnik koji želi osigurati svoju profesionalnu odgovornost prije sklapanja ugovora morao bi dobro proučiti uvjete osiguranja i vidjeti što je tim osiguranjem pokriveno, a što nije

Imam li pravo na povećane iznose naknade neimovinske štete?
Imam li pravo na povećane iznose naknade neimovinske štete?

Čuo sam za to da je Vrhovni sud povećao iznose naknade štete koje treba isplatiti za tjelesne ozljede, pa me zanima imam li pravo na te nove iznose?

Može li osiguratelj tražiti od radnika osiguranika povrat isplaćene štete?
Može li osiguratelj tražiti od radnika osiguranika povrat isplaćene štete?

Zakon izričito nabraja iznimke kod kojih osiguratelj ne može ući u prava svog osiguranika prema štetniku

Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na rok trajanja od deset godina
Raskid ugovora o osiguranju sklopljenog na rok trajanja od deset godina

Ugovaratelj osiguranja može jednostrano raskinuti ugovor prije ugovorenog isteka osiguranja uz zadovoljavanje dva uvjeta

Pitanja čitatelja: Kako osiguratelji utvrđuju vrijednost vozila nakon totalne štete?
Pitanja čitatelja: Kako osiguratelji utvrđuju vrijednost vozila nakon totalne štete?

Da bi utvrdili stvarnu vrijednost osiguratelji imaju pravo ispitivati tržište rabljenih vozila i tako utvrditi vrijednost uništenog vozila

Šteta od grafita na fasadi kuće
Šteta od grafita na fasadi kuće

Rizik štete od raznih grafita za sada se ne može samostalno osigurati, ali se može dodatno osigurati uz druge rizike

Koji osiguratelj plaća štetu uzrokovanu priključnim vozilom dok je bilo spojeno s vučnim vozilom?
Koji osiguratelj plaća štetu uzrokovanu priključnim vozilom dok je bilo spojeno s vučnim vozilom?

Oštećena osoba može birati od kojega osiguratelja će tražiti naknadu štete, od osiguratelja priključnog vozila koje je osigurano kod osiguratelja B ili od osiguratelja kod kojega je osigurano vučno vozilo – osiguratelja A