Poslovni svijet

Imam li pravo na naknadu štete koju sam pretrpila njegujući teško ozlijeđenog supruga?
Imam li pravo na naknadu štete koju sam pretrpila njegujući teško ozlijeđenog supruga?

Suprug mi je stradao u prometnoj nesreći, koju je skrivio drugi vozač. Zadobio je osobito kompliciran lom noge iznad koljena i ispod koljena. Jedva su mu spasili nogu da je ne amputiraju. Mjesecima je hodao sa štakom, a šepa i danas kao teški invalid. Osiguratelj mu je naknadio štetu za pretrpljene ozljede. Pitam se imam li i ja pravo na naknadu štete koju sam trpila njegujući ga mjesecima i gledajući ga kako se muči i pati?

Promjena vlasništva na kasko osiguranom vozilu
Promjena vlasništva na kasko osiguranom vozilu

Imam kasko osigurano vozilo staro tri godine, koje namjeravam prodati. Kupca sam već našao. No, on me pita što je s ugovorom o kasko osiguranju moga vozila, može li on nastaviti osiguranje koje prema polici vrijedi još sedam mjeseci?

Mogu li dobiti povrat premije osiguranja za auto za period dok sam na brodu?
Mogu li dobiti povrat premije osiguranja za auto za period dok sam na brodu?

Pomorac sam i do sada nezaposlen. Dobio sam posao i čekam poziv za ukrcaj. Kako sam nedavno registrirao i osigurao vozilo, zanima me imam li pravo na smanjenje ili povrat premije za vrijeme koje ću provesti na brodu, a moj auto će mirovati jer ga nitko neće voziti?

Mogu li izgubiti pravo na naknadu štete po kasku ako nisam zvao policiju?
Mogu li izgubiti pravo na naknadu štete po kasku ako nisam zvao policiju?

Upozoravaju me da biram servis jer će mi kasko osiguratelj odbiti isplatiti štetu zato što nisam zvao policiju na mjesto nezgode, odnosno što se nisam sam pobrinuo da se utvrdi da nisam vozio i uzrokovao štetu pod utjecajem alkohola. Jesu li u pravu?

Otpis potraživanja kod poreznih obveznika koji obračunavaju PDV po naplaćenim naknadama
Otpis potraživanja kod poreznih obveznika koji obračunavaju PDV po naplaćenim naknadama

Jednostrani ispravak porezne obveze zbog nemogućnosti naplate potraživanja od kupca od strane poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio uslugu nije dopušten, odnosno isti se može isključivo provesti na način kako je to propisano u čl. 33. st. 7. Zakona o PDV-u

Porez na promet nekretnina stečenih temeljem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
Porez na promet nekretnina stečenih temeljem ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

Za ugovor o doživotnom uzdržavanju, porezna obveza nastaje danom smrti primatelja uzdržavanja, dok kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju porezna obveza nastaje u trenutku sklapanja ugovora o uzdržavanju

Što mi je potrebno za putovanje autom u Crnu Goru?
Što mi je potrebno za putovanje autom u Crnu Goru?

U rujnu, krajem mjeseca, kanim autom putovati po Jadranskoj obali, pa bih se uputio i u Crnu Goru, gdje ću ostati par dana. Kakvo osiguranje moram imati i moram li pokazati zelenu kartu osiguranja?

Njemački državljanin oštetio mi je ulazna vrata svojim autom, kome da se obratim?
Njemački državljanin oštetio mi je ulazna vrata svojim autom, kome da se obratim?

Susjedov gost svojim vozilom njemačkih registracija oštetio mi je ulazna vrata u dvorište i pričinio štetu od par tisuća kuna (ponuda obrtnika je 7.000 kn). Kome da se obratim sa zahtjevom da mi plati štetu koju trpim? Policiju nismo zvali jer je vozač odmah priznao krivicu i to je napisao na jednom listu papira sa svojim podacima.

Kako je moguće da za istu ozljedu različiti osiguratelji odrede različiti postotak invaliditeta?
Kako je moguće da za istu ozljedu različiti osiguratelji odrede različiti postotak invaliditeta?

Osiguratelj X mi priznaje invaliditet od 10 %, a osiguratelj Y invaliditet od 13 %. Kako je moguće da invaliditet bude ocijenjen u različitom postotku, a radi se o istoj ozljedi?

Mogu li kupiti osiguranje za američki auto na jedan dan?
Mogu li kupiti osiguranje za američki auto na jedan dan?

Imam auto s američkim tablicama. Mogu li kupiti hrvatsko osiguranje na jedan dan i kolika je cijena u eurima?