Porezi i financije

Registar stvarnih vlasnika

24.07.2019.

Obveznici upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar su trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač

Osiguranje

Pametni telefon opasan kao i alkohol

23.07.2019.

Prema jednom kanadskom istraživanju, hodanje s pogledom uprtim u mobitel i koncentriranost na njegov sadržaj može se usporediti sa stanjem osobe koja se nalazi pod utjecajem alkohola koncentracije od 0,8 promila

Porezi i financije

Otpremnina

23.07.2019.

Sukladno odredbama Zakona, otpremnina se ne može odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne (bruto!) plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca

Radno pravo

Socijalni dijalog

22.07.2019.

Socijalni dijalog obuhvaća „sve vrste pregovora, savjetovanja i jednostavno razmjene informacija između predstavnika vlada, poslodavca i radnika ili između samih socijalnih partnera o pitanjima od značajnog interesa vezanima uz ekonomsku i socijalnu politiku“

Radno pravo

Povjerenik radnika za zaštitu na radu

15.07.2019.

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu izabran od drugih radnika kod poslodavca, da zastupa interese radnika na području zaštite na radu

Porezi i financije

Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

10.07.2019.

Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja

Radno pravo

Redovni otkaz ugovora o radu s ponudom izmjene ugovora

08.07.2019.

Tuženik – poslodavac otkazao je radniku – tužitelju ugovor o radu odlukom od određenog dana, a istovremeno mu je ponudio (novog) ugovora o radu na neodređeno vrijeme za drugo radno mjesto