Poslovni svijet

Prenošenje godišnjeg odmora u iduću godinu
Prenošenje godišnjeg odmora u iduću godinu

Radnik je dužan sav preostali a neiskorišteni godišnji odmor, a prenesen u iduću godinu iskoristiti do 30 lipnja te „iduće godine“.

Prestanak ugovora o kasko osiguranju zbog ekonomske totalne štete vozila
Prestanak ugovora o kasko osiguranju zbog ekonomske totalne štete vozila

Osiguratelj, sukladno uvjetima osiguranja, utvrđuje tržnu vrijednost vozila, tu vrijednost umanjuje za tržnu vrijednost ostataka (spašeni dijelovi) i razliku isplaćuje osiguraniku

Otpis potraživanja i PDV
Otpis potraživanja i PDV

U praksi je češće primjenjivo da se potraživanja otpisuju/vrijednosno usklađuju u bruto iznosu (osnovica +PDV) na teret rashoda razdoblja u kojem se otpis/vrijednosno usklađenje i provodi

Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

Najviše ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada u dosadašnjoj praksi poslodavaca u državama Europe bilo je sklopljeno za obavljanje poslova kod kuće radnika

Osiguranje života – isplata predujma
Osiguranje života – isplata predujma

Ako slučajno ugovaratelj osiguranja zakasni s plaćanjem dospjelih kamata, osiguratelj će postupiti kao da je ugovaratelj zatražio otkup osiguranja, a to znači da bi ugovor o osiguranju prestao

Nova minimalna plaća i minimalna plaća direktora za 2020. godinu
Nova minimalna plaća i minimalna plaća direktora za 2020. godinu

Nova minimalna plaća za 2020. godinu iznosi minimalni bruto od 4.062,51 kn te se odnosi na puno radno vrijeme

Sudska praksa o radnom vremenu i odmorima
Sudska praksa o radnom vremenu i odmorima

Za vrijeme trajanja radnog odnosa, promijenilo se zdravstveno stanje i sposobnost radnika, pa je odlukom nadležnog tijela mirovinsko-invalidskog osiguranja, prestalo ograničenje u pogledu trajanja radnog vremena

Plaća i minimalna plaća
Plaća i minimalna plaća

Minimalna plaća jest najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu

Sudska praksa o radnom vremenu i odmorima
Sudska praksa o radnom vremenu i odmorima

Radnik je, u predmetnom radnom sporu imao zaključen ugovor o radu u kome je pisalo „radnik će raditi u nepunom radnom vremenu...

Imenovanje korisnika osiguranja života u oporuci
Imenovanje korisnika osiguranja života u oporuci

Postoji i jedan zaboravljeni način imenovanja korisnika, pogotovo kad se raspolaže svojom imovinom za slučaj smrti