Radno pravo

Posljedice nemarnog obavljanja radnih dužnosti

04.03.2019.

Zbog pogrešne instrukcije tužiteljica je banci prouzročila veliku štetu, pa drugostupanjski sud zaključuje da je banka – tuženik imala opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu

Porezi i financije

Jednonamjenski i višenamjenski vrijednosni kuponi - PDV

27.02.2019.

Ako prijenos (prodaju) jednonamjenskog vrijednosnog kupona obavlja posrednik, koji djeluje u ime druge osobe, ne smatra se da taj porezni obveznik sudjeluje u isporuci vrijednosnog kupona, te oporezivanju PDV-om podliježe njegova posrednička provizija po trenutno važećoj stopi PDV-a od 25%

Radno pravo

Plaća i radno vrijeme

15.02.2019.

Plaća je bitan element radnog odnosa jer u tom odnosu nema besplatnog rada

Porezi i financije

Vrijednosni kuponi - oporezivanje PDV-om

13.02.2019.

Prema čl. 11.a st. 1. Zakona o PDV-u vrijednosni kupon, u smislu Zakona i Pravilnika o PDV-u, je instrument za koji postoji obveza da ga se prihvati kao naknadu ili djelomičnu naknadu za isporuku dobara ili usluga