Porezi i financije

Isplate nerezidentima

02.02.2019.

Ako se primjenom Međudržavnog ugovora porez uopće ne plaća u RH, nerezident može dostaviti i samo Potvrdu o rezidentnosti izdanu od strane inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe te ista vrijedi 12 mjeseci od datuma izdavanja

Radno pravo

Radno pravna zaštita trudnica

01.02.2019.

Zaštita trudnica sastoji se od zaštita pri zasnivanju radnog odnosa; zaštita za vrijeme trajanja radnog odnosa i zaštita od prestanka radnog odnosa

Osiguranje

Naknada štete za tzv. bagatelne ozljede

17.01.2019.

Pod bagatelnim štetama podrazumijevaju se manje ozljede, ozljede koje ljudi svakodnevno u životu doživljavaju i prema tome ne predstavljaju jaču povredu prava osobnosti, prava na fizičko i duševno zdravlje

Radno pravo

Fleksibilizacija tržišta rada

16.01.2019.

Fleksibilizacija tržišta rada je nastala kao posljedica uvođenja novih tehnologija, automatizacije, kompjuterizacije, robotizacije, pa poslodavci na različite načine reagiraju na „klasične“ oblike rada

Osiguranje

Životno osiguranje „debeljuce“

07.01.2019.

Poznato je da je težina zdravstveno opasan činitelj i kao takav uzrok mnogih bolesti. Zato osiguratelji kod težih osoba postavljaju određene kriterije

Radno pravo

Volontiranja stranaca

02.01.2019.

Volontiranje je sa ciljem od općeg interesa u neprofitne svrhe, aktivnosti nisu plaćene

Porezi i financije

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma

19.12.2018.

Obveznici plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u Republici Hrvatskoj obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3.000.000,00 kuna