Poslovni svijet

Oslobođenje od PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa
Oslobođenje od PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa

Uključene su i usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju, usluge u kulturi i s njima usko povezane isporuke dobara

Osiguranje mobitela
Osiguranje mobitela

Na hrvatskom tržištu osiguranja lako može naći osiguranje mobitela: prodaju osiguranja obavljaju gotovo svi osiguratelji

Žrtva sv. Martinu nije ista kod svih vozača
Žrtva sv. Martinu nije ista kod svih vozača

Svaki osiguratelj sam određuje gornju dozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi. Koja je to granica – vidi se iz uvjeta osiguranja koji su sastavni dio ugovora o osiguranju

Radno vrijeme
Radno vrijeme

Prekovremeni rad određuje se u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega rada i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe

Gubitak prava iz osiguranja zbog „ćelavih guma“ na automobilu
Gubitak prava iz osiguranja zbog „ćelavih guma“ na automobilu

Da bi osiguratelj imao pravo na regres od svog osiguranika zbog tehničke neispravnosti vozila, potrebno je da je upravo ta neispravnost dovela do nezgode i štete

Oporezivanje građevinskih usluga u Hrvatskoj koje obavljaju strani porezni obveznici
Oporezivanje građevinskih usluga u Hrvatskoj koje obavljaju strani porezni obveznici

Od 01.01.2019. godine porezno pojednostavljenje isključivo mogu primjenjivati strani porezni obveznici koji nisu registrirani za potrebe PDV-a u RH

Odluka o prekovremenom radu
Odluka o prekovremenom radu

Prekovremeni rad vezan je za: slučaj više sile; izvanredno povećanje opsega poslova i „u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe“

Ugovor o radu pripravnika
Ugovor o radu pripravnika

Pripravnik je osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala

Osiguratelj je osiguraniku obvezan izdati potvrdu o povijesti odštetnih zahtjeva
Osiguratelj je osiguraniku obvezan izdati potvrdu o povijesti odštetnih zahtjeva

Prijavu za prekršaj podnosi nadzorno tijelo (HANFA), kojoj bi se naš čitatelj koji ima navedeni problem, trebao javiti

Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU
Porezni tretman usluge sajmova iz drugih država članica EU

Ukoliko tuzemni poduzetnik primi poziv na plaćanje predujma za uslugu sajma koji će se održati u drugoj državi članici EU, nema obvezu obračuna PDV-a na tako plaćeni predujam