Radno pravo

Minimalna plaća

06.06.2019.

Za 2019. godinu minimalna plaća utvrđena je u iznosu od 3.750,00 kuna bruto, odnosno 3.000,00 neto

Porezi i financije

Izmjene Zakona o trgovačkim društvima

15.05.2019.

Napušta se obveza upisa predmeta poslovanja u glavnu knjigu sudskog registra te se ono upisuje tek kao evidencijski podatak u sudskom registru, osim za djelatnosti koje se mogu obavljati samo na temelju neke suglasnost, dozvole i slično. To znači da prilikom neke buduće promjene ili dopune djelatnosti više neće biti potrebno mijenjati akt o osnivanju

Porezi i financije

Sitni inventar

01.05.2019.

Kada evidentiramo imovinu u poslovnim knjigama, kao kriterij za razvrstavanje uzima se isključivo vijek uporabe (neovisno o vrijednosti). Sva imovina za koju se očekuje da će biti u upotrebi dulje od jedne godine treba se evidentirati kao dugotrajna imovina