Poslovni svijet

Pravilnik o radu
Pravilnik o radu

Obvezu donošenja pravilnika o radu ima poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika

Raspored korištenja godišnjeg odmora
Raspored korištenja godišnjeg odmora

Poslodavac mora radnika najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja

Najavljene izmjene u Zakonu o porezu na dobit
Najavljene izmjene u Zakonu o porezu na dobit

Prag ostvarenih prihoda za plaćanje poreza na dobit po stopi od 12% podiže se s 3 milijuna kuna na 7,5 milijuna kuna

Skrivio nezgodu pod utjecajem alkohola – koliki iznos regresa očekivati?
Skrivio nezgodu pod utjecajem alkohola – koliki iznos regresa očekivati?

Iznos do kojega osiguratelj može ići u regres prema svom odgovornom osiguraniku jeste najviše dvanaest neto prosječnih plaća

Najavljene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Najavljene izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Za one obveznike koji imaju potrebu izdavanja pratećih dokumenata, najavljene Zakonske izmjene nameću obvezu fiskalizacije i pratećih dokumenata i fiskalizaciju samog računa

Odluka o preraspodjeli radnog vremena
Odluka o preraspodjeli radnog vremena

Preraspodjela radnog vremena može se vršiti u kraćim i dužim vremenskim periodima, ali razdoblje preraspodjele ne može biti duže od dvanaest neprekidnih mjesec

Pravo na naknadu štete i pravo iz polica osiguranja od nesretnog slučaja mogu se kumulirati
Pravo na naknadu štete i pravo iz polica osiguranja od nesretnog slučaja mogu se kumulirati

Isplatom osigurnine po policama osiguranja od posljedica nesretnog slučaja osiguratelj ne stječe pravo potraživanja isplaćenih iznosa osigurnine od odgovornog poslodavca

Novi neoporezivi primici i ovrhe
Novi neoporezivi primici i ovrhe

Paušalna naknada za troškove prehrane, naknada za troškove smještaja radnika ako je radnik sam sklopio ugovor o najmu i naknada za troškove redovne skrbi djece, nisu zaštićene od ovrhe

Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu
Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu

Ako poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme

Nije moralo biti tako – oštećeni je mogao dobiti isplatu predujma naknade
Nije moralo biti tako – oštećeni je mogao dobiti isplatu predujma naknade

Ako je odgovornost osiguranika za štetu nesporna, ali se ne zna visina štete, osiguratelj je obvezan u roku od 60 dana isplatiti nesporni dio