Naš čitatelj može dokazati da mu je šteta nastala za vrijeme prijevoza kolima za pomoć na cesti (izjave svjedoka, fotografije vozila prije ukrcaja...)

 

„Ostao sam u kvaru sa svojim vozilom u K. Kako nisam član HAK-a, pozvao sam pomoć na cesti i došao mi je jedan privatni prijevoznik. Moje vozilo je „navukao“ na platformu šlepera i dopeljao me do servisa u Z.  Kad sam došao u servis vidio sam da mi je cijela lijeva strana vozila oštrajfana, vjerojatno prigodom iskrcaja ili tako nešto. Prijevoznik mi ne priznaje svoju krivnju. Auto sam kasko osigurao, ali osiguratelj X mi odbija isplatiti štetu. ...“, D.Z.

 

Prema Uvjetima za kasko osiguranje osiguratelja kojega spominje naš čitatelj, isključena je obveza osiguratelja kasko osiguranog vozila, ako je do štete došlo „za vrijeme prijevoza i vuče drugim vozilom“.

Smisao ove odredbe iz Uvjeta jeste uputiti osiguranika na ostvarenje naknade štete od štetnika, konkretno, prijevoznika, koji ima obvezu sigurnog prijevoza povjerenog mu vozila. Naravno, teret dokaza da je šteta na vozilu nastala za vrijeme šlepanja je na našem čitatelju.

Dakle, ako naš čitatelj može dokazati da mu je šteta nastala za vrijeme prijevoza kolima za pomoć na cesti (dokazi: izjave svjedoka, ako ih ima; fotografije vozila prije ukrcaja – ako ih ima; ev. vještačenje oštećenja na vozilu i dr.) naknadu ne može tražiti od svog kasko osiguratelja, već isključivo od šleperiste koji je prevozio vozilo. Ako njegov napor da dokaže odgovornost prijevoznika ne uspije, mora osiguratelju dokazati i učiniti vjerojatnim da je oštećenje nastalo na neki drugi način i na drugom mjestu ili dogovoriti s osigurateljem upuštanje u spor protiv prijevoznika, uz osiguranje da će mu osiguratelj isplatiti troškove spora.