Kod primljene potpore imamo nekoliko situacija, budući da osim same neto potpore imamo i prihode od oslobođenja plaćanja obveznih doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće, a uz ispunjenje uvjeta (pad 50%) te podnošenje zahtjeva Poreznoj upravi može doći i do oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa obračunatih iz/na iznos plaće iznad iznosa sufinanciranog od strane HZZ-aZbog posljedica pandemije koronavirusa donošene su izvanredne mjere na svim područjima, pa tako i u poslovnom svijetu. Što se tiče poduzetnika, posebno je vrijedna mjera koju je država ponudila u vidu potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19), a što je, barem privremeno, spasilo mnoga radna mjesta.

Primarno je, dakako, dobiti novac i isplatiti plaće, ali te računovodstvene događaje potrebno je adekvatno registrirati u poslovnim knjigama.

Kod isplate plaće sve bi trebalo biti jasno, ona je trošak poslodavca i knjigovodstveno se prati kao i svaka redovna isplata plaće, a bez obzira na iznos potpore, poduzetnik je dužan plaću isplatiti u skladu s ugovorom o radu, pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom ili drugim dokumentom koji definira odnose poslodavca i radnika, a potrebno je predati i redovni JOPPD obrazac.

No, kod primljene potpore imamo nekoliko situacija, budući da osim same neto potpore imamo i prihode od oslobođenja plaćanja obveznih doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće, a uz ispunjenje uvjeta (pad 50%) te podnošenje zahtjeva Poreznoj upravi može doći i do oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa obračunatih iz/na iznos plaće iznad iznosa sufinanciranog od strane HZZ-a.

Neto iznos koji sjeda na račun u biti je „najjednostavnije“ evidentirati budući da isti ide direktno na konto prihoda od subvencija, dotacija, potpora i poticaja.

Za iznos doprinosa koji je „automatski“ određen kao oslobođenje u skladu sa Zakonom o dopuni Općeg poreznog zakona, odnosno na visinu sufinancirane neto plaće potrebno je napraviti izračun (ili jednostavnije, pogledati na karticama porezne uprave iznose koji su stornirani) te istu također knjižiti na prihode. Porez i prirez na iznos sufinancirane plaće nisu oslobođeni, budući da ih niti nema unutar iznosa koji je identičan osobnom odbitku svakog radnika.

No, porez i prirez te doprinose iz/na na eventualne razlike plaća, ukoliko su iste isplaćene u iznosima većima od visine potpore, mogu biti u potpunosti oslobođeni plaćanja ukoliko poduzetnik ima pad prometa veći do 50%, a za što će biti potrebno podnositi dodatne zahtjeve poreznoj upravi.

Ukoliko je poduzetnik ipak uplatio poreze i doprinose i trenutno ima iskazanu pretplatu na karticama porezne uprave, isto je potrebno u poslovnim knjigama iskazati kao potraživanje od porezne uprave.   

Može se dogoditi i situacija u kojoj poduzetnik mora vraćati primljenu potporu. U tom slučaju, potrebno je stornirati navedene prihode i u toj visini iskazati obvezu po osnovi povrata potpore, a porezna uprava će u takvim slučajevima zadužiti i zateznu kamatu.